ม.อ. ผนึกเอกชน เปิดตัวนวัตกรรมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด-19

7
ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด

ม.อ. โชว์ผลการวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์สำเร็จ เปิดตัว 2 นวัตกรรม “ชุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด -19” มีความแม่นยำและรวดเร็ว กับ “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA โดยกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์” ฆ่าเชื้อไวรัสสูงกว่าแอลกฮอล์ ปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง หนุนสาธารณสุขประเทศไทยรับมือการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทางด้านสุขอนามัยของคนไทยเป็นอย่างมาก ทาง ม.อ. และสมาชิกวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนในประเทศ จึงจับมือกับบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัด และบริษัทมาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านแผนงานการให้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ หรือ PSUIT ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สำเร็จ ได้แก่ 1.ชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ 2.เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ

สำหรับชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตรวจโควิด -19 ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัด ชุดทดสอบดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการคัดกรอง ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ใช้ระยะเวลา 10 -15 นาที อาศัยหลักการทางอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี ตรวจหาแอนดติบอดี้ชนิด IgM และ IgG ในพลาสมาและซีรั่มของเลือด ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO13485 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เป็นที่เรียบร้อย และพร้อมนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ขณะที่เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA โดยกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์ ได้รับการวิจัยและพัฒนาวิจัยโดย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับทางบริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็น เครื่องที่ใช้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถฆ่าเชื้อไวรัสสูงกว่าแอลกฮอล์และทุกสภาพพื้นผิว มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง โดยเป็นเทคโนโลยีการผลิตมาจากการวิจัยของ ม.อ. ซึ่งอาศัยน้ำและเกลือนำมาผ่านระบบเทคโนโลยีเฉพาะของทาง KIKOWA ภายใต้การผลิตจากบริษัทมาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่โรงงงานได้มาตรฐาน ISO 9001 พร้อมมีทีมดูแลบริการหลังการขาย

เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ม.อ. มีนักวิจัยด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการวิจัยอยู่จำนวนมาก ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มุ่งสู่งานวิจัยระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านมาจับมือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่สร้างเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ม.อ.พร้อมนำงานวิจัยในสาขาต่างๆ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป