MGT ประเดิมสวย กำไร Q1/60 พุ่ง 20%

32

MGT ประเดิมสวย กำไร Q1/60 พุ่ง 20%
เดินหน้าโกยยอดขาย หนุนมาร์จิ้นเพิ่ม

“เมกาเคม (ประเทศไทย)” ประเดิมผลงาน Q1/60 เข้าเป้า กำไรสุทธิโต 20.45% หลังยอดขายเพิ่มขึ้น เพิ่มระดับมาร์จิ้นสินค้า พร้อมคุมต้นทุนมีประสิทธิภาพ

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯประจำไตรมาสแรกของปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 11.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.00 ล้านบาท หรือเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 20 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9.77 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯมีรายได้รวมจากการจัดจำหน่าย และให้บริการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษอยู่ที่ 159.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมจากการจัดจำหน่าย และให้บริการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษอยู่ที่ 151.46 ล้านบาท
โดยการเพิ่มขึ้นของทั้งกำไรสุทธิ และรายได้ของบริษัทฯ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มจำนวนของพนักงานขายให้เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทฯยังสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นเป็น 27.19% จากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เน้นคุณภาพของการให้บริการเป็นหลัก ไม่ใช้การแข่งขันทางด้านราคา ทำให้สามารถนำเสนอสินค้าที่มีอัตรากำไรที่สูงให้กับลูกค้าได้ รวมถึงบริษัทฯมีการบริหารจัดการต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้แผนการลงทุนขยายสาขาทั้งในจังหวัดนครพนม และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้
“จากภาพรวมของเศรษฐกิจที่เริ่มดูดีขึ้น ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปีนี้ เรามีผลประกอบการที่มีทิศทางที่ดีขึ้นจากปีก่อน ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ซึ่งเราเชื่อว่าภาพรวมของ MGT จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจ รวมถึงแผนการลงทุนขยายสาขาทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้” ดร.วิทยากล่าว