ข่าวปลอม อย่าแชร์ ! คลิปเสียงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ แจ้งวิธีปฏิบัติ ช่วงโควิด-19

3

วันที่ 24 ธ.ค. 2563 10:22 น. ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คลิปเสียงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งวิธีปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

เนื่องจากกรณีการส่งต่อคลิปเสียง และข้อความโดยมีเนื้อหาว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งวิธีการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการกลั้วคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆ และดื่มน้ำมะนาว หรือน้ำขิง เพื่อล้างเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เเละถูกนำมาเผยแพร่ ส่งต่ออีกครั้งเมื่อมีการระบาดรอบใหม่ เป็นการสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนรวมถึงข้อเเนะนำดังกล่าวก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากต้องการรับรู้ข่าวสารเพิ่มเติม จากข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th หรือโทร. 02 4197646 ต่อ 50

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย รวมถึงข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง จากกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เเละถูกนำมาเผยแพร่ ส่งต่ออีกครั้งเมื่อมีการระบาดรอบใหม่ เป็นการสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนรวมถึงข้อเเนะนำดังกล่าวก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล