ประกาศ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

1

ตามที่มีประกาศศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี เรื่อง Timeline ผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด -19 รายที่117 ของจังหวัดนนทบุรี ใช้บริการที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน นั้น ศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่าได้เข้ามาใช้บริการจริง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 20.40 – 21.08 น. ( เป็นเวลา 28 นาที ) โดยศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการใช้บริการจากกล้อง CCTV และทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกจุดสัมผัส พร้อมทำความสะอาด Big Cleaning และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ในพื้นที่ศูนย์การค้าทั้งหมด นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่ศูนย์การค้าฯ ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน

2. พนักงานที่สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พบแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองและแยกตนเองเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่ มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด, มาตรการลดความแออัด, มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส, มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก และมาตรการเฝ้าระวังติดตาม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้ใช้บริการ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด