PPS คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment

6

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล (ขวา) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.พงศ์ธร ธาราไชย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) ในฐานะที่ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้