อนุทิน เผยการยกเลิกการงาน บิ๊กเมาน์เท่น ป้องกัน โควิด-19

2

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยการยกเลิกการจัดเทศกาลดนตรี บิ๊กเมาน์เท่น เฟสติวัล 2020 ผ่านมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ยึดสุขภาพประชาชนเป็นหลัก ไม่มีการกักตัวผู้ร่วมงาน ย้ำใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ เว้นระยะห่าง และสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมีคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้ยกเลิกการจัดเทศกาลดนตรี บิ๊กเมาน์เท่น เฟสติวัล 2020 (Big Mountain Music Festival 2020) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่สนามกอล์ฟ ดิโอเชียน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ว่า คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไปแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งการยกเลิกการจัดงาน

ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง รัฐบาลต้องใช้มาตรการกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะไม่ต้องการปล่อยให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อจากคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในเบื้องต้นไม่พบผู้ป่วยโควิด 19 เข้าไปในงานคอนเสิร์ตดังกล่าว จึงไม่ต้องมีการกักตัวผู้มาร่วมงานคอนเสิร์ต ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรค

อนุทิน ชาญวีรกูล

ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ และเว้นระยะห่าง สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สังเกตอาการตัวเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกจมูกได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือหายใจเหนื่อย หากเกิดอาการคัดจมูก ไอจาม จมูกไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่รับรส ขอให้รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ช่วงนี้เป็นช่วงการจัดเทศกาลปีใหม่ การจัดกิจกรรมทุกอย่างต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดงานของกระทรวงสาธารณสุข คือ จะต้องจำกัดผู้เข้าร่วมงาน วัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย มีทางเข้าทางเดียว มีจุดวางเจลล้างมือให้พอเพียง ผู้จัดงานต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ ว่าต้องใส่หน้ากากอนามัย หากทำตามมาตรการต่างๆ จะช่วยลดการติดเชื้อได้

“ย้ำอีกครั้งความสำเร็จในการป้องกันโควิด 19 ของประเทศเกิดจากความร่วมมือของประชาชนทำตามคำแนะนำของบุคลลากรทางการแพทย์ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ต้องร่วมมือกัน รัฐต้องพร้อมให้ความรู้ ประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐจึงจะประสบความสำเร็จ” อนุทิน กล่าว