อบรมฟรี! “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA”

7

กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมฟรี “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 วันที่ 23-24 ธันวาคมนี้ ลงทะเบียนด่วน 400 คนเท่านั้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 งานสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ยุคใหม่ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 นี้ ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดการอบรมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และด้านการค้าออนไลน์ยุคใหม่อย่างครบวงจร โดยใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), บุคลากรรุ่นใหม่ (Gen-Z), ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Start Up), ผู้สนใจทั่วไปรวมถึงผู้บริหารของทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย ปรับแนวคิดให้เข้ากับวิถีชีวิตยุคใหม่แบบ New normal รับมือกับธุรกิจยุคดิจิทัล กลยุทธ์การเจาะตลาดออนไลน์ต่างประเทศ แพลตฟอร์มการค้าทั้งในและต่างประเทศ การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และการขนส่งสินค้าสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับหัวข้อการบรรยายให้ความรู้ในโครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงด้านต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นวิทยากร อาทิ หัวข้อ “Grow your Business with TikTok” บรรยายโดยคุณจตุธน พิทักษ์พงศ์ และ คุณสิรินิธิ์ วิรยศิริ จาก TikTok, “กลยุทธ์ E-commerce เชิงลึก เพื่อการค้าระหว่างประเทศ” โดยคุณพิเชฐ ด่านไทยนำ จาก EXIM Bank,

“บริการ Logistics สำหรับธุรกิจ E-commerce” โดย ไปรษณีย์ไทย รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ฝึกปฏิบัติจริงในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “Start with TikTok” โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก TikTok, “Advance Facebook Advertising” โดยคุณสมยศ วรวุฒิยานนท์ จาก IPG Mediabrands และ“การใช้ LINE Official Account 360 องศา” โดยภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ จาก Digital Shortcut

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสาวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่การค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ไปกับ Thaitrade.com และ Thailandpostmart.com” โดย ผู้แทนสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล และผู้แทนไปรษณีย์ไทย รวมถึงการเสวนาหัวข้อ “เสริมอาวุธลับให้ Logistics ด้วย Digital Technology” โดย ดร. ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และ ผศ.ดร. วรินทร์ วงษ์มณี จาก ม.หอการค้าไทย

ผู้ที่ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 นี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/36bz9dD ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 21 ธันวาคม 2563 รับจำนวนจำกัดเพียง 400 ท่าน พิเศษ!! สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม รับทันทีของขวัญปีใหม่สุดพิเศษ จาก DITP FREE ประกันการส่งออก Exim for Small Biz กรมธรรม์ประกันการส่งออก มูลค่า 1,800 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 083-097-9190, 02-507-8109 หรือติดตามงานสัมมนาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/