สถาบันภาษา มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปี 2564

9

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
3.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรทางภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรทั้งหมดจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์

ทั้งนี้ยังได้จัดงาน โอเพ่น เฮ้าส์ 2564 (OPEN HOUSE 2021) ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ชั้น 8 ตึกสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อแนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมให้รายละเอียด พร้อมติวสอบทียู-เก็ต (TU-GET) ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 081-583-7391 หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงาน OPEN HOUSE ได้ที่เว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th และ http://grad.litu.tu.ac.th