โมเดอร์นฟอร์มจัดกิจกรรม “ปันฝันปันรัก Run for the Blind”

7

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปันฝันปันรัก Run for the Blind” พาน้องพิการทางสายตาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมเป็นนักวิ่งนำทางจิตอาสา (Guide Runner) ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อสานฝันให้น้องพิการทางสายตาได้มีโอกาสออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่ง ในระยะทาง 5 กิโลเมตร พร้อมมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้กับตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สวนวนธรรม (สวนธรรม 70 พรรษา มหาราชินี) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา