มข.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ป้องกัน Stroke

3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ หัวข้อ รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกัน Stroke ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน โดยมีรศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากร ผู้ป่วย และยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะรู้ทัน เพื่อป้องกันโรค Stroke

รศ.นพ.สมภพ พระธานี แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความรู้สึกในฐานะผู้ป่วย Stroke ว่า โรคนี้ไม่ร้ายแรงหากสามารถไปโรงพยาบาลทันเวลาให้เร็วที่สุด เมื่อเกิดข้อบ่งชี้อาการของโรคเช่น พูดไม่ได้ ขาแข็งเดินไม่ได้ ปวดหัว ต้องรีบขอสัญญาณช่วยเหลือ ส่วนตัวโทรศัพท์เบอร์ 1669 และเดินทางไปยังโรงพยาบาลในเวลาเพียง 15 นาที จากนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Stroke สแกนสมอง และให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันเวลา และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 6 เดือน อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคนี้ควรปรับพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ลดภาวะความเครียด ลดอาหารทอด และออกกำลังกายเสมอ ที่สำคัญมองโลกในแง่ดี คิดบวก คิดเสมอว่าจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติ ชูสกุล กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้สอดคล้องกับองค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) เนื่องจากโรคหลอดเลือดในสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก การรู้เร็ว รู้ทัน จะสามารถป้องกันโรค และรักษาให้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วได้
ทั้งนี้ ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกัน Stroke โดย รศ.นพ.สมภพ พระธานี แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอก และ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ระบบประสาท ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรค STROKE (โรคหลอดเลือดสมอง) และสาธิตอาหารปลอดภัย จากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์ และการเสริมสร้างสุขภาพ