Mobile Scanner บราเดอร์ คว้ารางวัลGood Design Award 2020 ประเทศญี่ปุ่น

1

เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา (Mobile Scanner) บราเดอร์ รุ่น DS-740D และDS-640 โชว์ศักยภาพคว้ารางวัลจากเวทีประกวดสุดยอดการออกแบบ ‘Good Design Award 2020’ ประเทศญี่ปุ่น  

โดยบราเดอร์คว้ารางวัล Good Design Award มาครอบครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา บราเดอร์แสดงศักยภาพคว้ารางวัลดังกล่าวมาครองติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 28 ปี รวมรางวัลที่ได้รับสูงถึง 214 รางวัล

ณเอก สงศิริ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Good Design Award ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านรูปลักษณ์และฟังก์ชันเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นคือ คุณค่าที่ได้มอบสู่ผู้บริโภคและสังคม ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเทจนสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาครอบครองได้สำเร็จ

“บราเดอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า ‘At your side’ โดยบราเดอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งจากผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาประมวลผลเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งมอบคุณค่าสูงสุดอย่างไม่หยุดยั้ง”

เกี่ยวกับรางวัล Good Design Awards

Good Design Award เป็นรางวัลการันตีด้านการออกแบบที่ดีจากประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมชีวิตและ
สังคมให้ดีขึ้นด้วยการออกแบบ ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2500 เป็นต้นมา โดยชื่อที่รู้จักกันในวงการออกแบบ คือ รางวัล “G Mark” ทั้งนี้ Good Design Award เป็นรางวัลสำหรับสิ่งต่างๆ มากมายที่อยู่รอบตัวเรา เช่น สินค้าอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ ระบบการบริการ และอื่นๆ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นของที่จับต้องได้หรือไม่ได้ ผลิตภัฑณ์ที่ได้รับรางวัล จะสามารถใช้สัญลักษณ์ของ Good Design Award หรือ G Mark เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารในการเชื่อมต่อการออกแบบกับสังคม โดยสัญลักษณ์นี้ ได้ถูกออกแบบขึ้นในปี พ.ศ. 2500 โดย Yusaku Kamekura ซึ่งเป็นนักออกแบบกราฟิกชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น