ชวาร์สคอฟ จัดโครงการช่างทำผมมืออาชีพ สนับสนุนผู้ต้องขังหญิง ในการกลับคืนสู่สังคม

10

ชวาร์สคอฟ ประเทศไทย ร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพช่างทำผมเป็นเวลา 3 วัน สอนเทคนิคการตัดผมและการทำสีผมแบบมืออาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง

ธีรศักดิ์ ไตรทิพย์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจบิวตี้แคร์โปรเฟสชั่นแนล บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การฝึกอบรมอาชีพช่างทำผมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมผู้ต้องขังหญิงให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยให้พวกเขามีทักษะและหลักปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพได้ในอนาคต

โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างทำผมนี้ อยู่ภายใต้โครงการกำลังใจในดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พ.ศ. 2550 โดยโครงการนี้ สนับสนุนกลุ่มผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และบุตรของผู้ต้องขัง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการกลับคืนสู่สังคมใหม่อีกครั้ง โดยกลุ่มผู้ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม จะได้รับความช่วยเหลือและโอกาส ให้มีกำลังใจที่จะเริ่มชีวิตใหม่ในสังคมต่อไป