RT ผนึก APM PST เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สงขลา

11

ชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ ธีรยุทธ ชูศิลป์ และไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) พร้อมด้วยสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ เสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น RT แก่นักลงทุน จ.สงขลา ณ โรงแรม ลีการ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก