ม.อ. เผยชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร ยกระดับความน่าเชื่อถืออาหารฮาลาลไทย  

3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และหน่วยงานด้านฮาลาล ลงนามความร่วมมือโครงการ ‘การสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล’ ชูกรอบการบริหารทิศทางเดียวกัน  เพื่อยกระดับความเชื่อถือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตลาดโลก  โชว์นวัตกรรม ‘PORCINE TEST KIT’ หรือชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง 

Advertisement

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า อาหารฮาลาล ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพเติบโตอีกมาก โดยที่ผ่านมามีผู้บริโภคทั่วโลกเป็นชาวมุสลิมกว่า 2,000 ล้านคน ดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลให้กับประเทศไทยทางสถาบันฮาลาลของ ม.อ. จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและหน่วยงานด้านฮาลาล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการ ‘การสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล’ เพื่อให้การดำเนินงานผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ทั้งนี้ ตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์  เนื่องจากไทยไม่ได้เป็นประเทศมุสลิม ประกอบกับกระบวนการผลิตในช่วงที่ผ่านมามีการตรวจพบการปนเปื้อนเนื้อสุกรกับเนื้อวัว วางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาล เข้าตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การผลิตขั้นต้น โรงฆ่าสัตว์ ภายในโรงงานและสถานที่ประกอบการ เพื่อยกระดับให้กับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ ทาง ม.อ. ได้เปิดตัวนวัตกรรม PORCINE TEST KIT หรือ ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ นางพจชนาถ พัทบุรี นักวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบของ ม.อ. โดยนวัตกรรมดังกล่าว เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในผลิตภัณฑ์ ใช้เทคนิคลาเทอรัลโฟล เป็นการนำเอาอิมมูโนโกลบูลินชนิดจี (G) ของสุกรมาต่อเชื่อมกับอนุภาคทองมีขนาดประมาณ 40 นาโนเมตร เพื่อตรวจจับอนุภาคโปรตีนจากสุกรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง หากมีการปนเปื้อนเส้นทดสอบ(T) ทำให้เกิดปฏิกิริยาของแถบสีแดงเข้ม

“สถาบันฮาลาลของ ม.อ. มีเจตนารมย์ที่ต้องการเป็นแหล่งวิชาการและความรู้เกี่ยวกับฮาลาลในด้านต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง สปาและการท่องเที่ยวฮาลาล โดยพร้อมเดินหน้าส่งเสริมและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง  ในอนาคตจะพัฒนา ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร TEST KIT ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานง่ายและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศต่อไปได้” ผศ.ดร.นิวัติ กล่าว