คลาวด์ คอมพิวติ้ง ธุรกิจมาแรงหลังโควิด

5

ธุรกิจคลาวด์ เซอร์วิสในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด และหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเป็นตัวเร่งให้การใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้ง กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและการทำงานในยุคดิจิทัลที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนกับกองทุนเปิด “พรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง’

วิน พรหมแพทย์ CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจคลาวด์ เซอร์วิสในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยนับจากปี 2551 – 2563 มูลค่าตลาดรวมทั่วโลกมีอัตราเติบโตถึง 44 เท่า และประเมินว่าธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ทั่วโลกในปัจจุบัน มีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกในอนาคต
บริษัท Gartner ที่ปรึกษาด้านวิจัยและไอทีชั้นนำของโลก ประเมินว่า ภาพรวมธุรกิจให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในปี 2562 – 2568 จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 21% เนื่องจากความต้องการพื้นที่เพื่อจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีอัตราเติบโตอย่างมาก และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตจากการขยายตัวของสังคมออนไลน์ โดยมีโรคโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น ธุรกิจอี-คอมเมิร์ช การเรียนและทำงานผ่านระบบออนไลน์

นายวิน พรหมแพทย์

“จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นโอกาสดีที่จะเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หลักจากการให้บริการคลาวด์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่มากกว่าการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ (Serverless) แต่ยังครอบคลุมถึงระบบประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชั่น เพื่อให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์องค์กร” วินกล่าว

การให้บริการคลาวด์ เซอร์วิส จะเข้ามาแทนที่การลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เองของบริษัทต่างๆ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดด้านเครือข่ายและพื้นที่จัดวางเซิร์ฟเวอร์ และค่าใช้จ่ายในการดูแลรวมถึงอัพเดตถูกรวมอยู่กับค่าใช้บริการอยู่แล้ว จุดเด่นอีกสิ่งคือผู้ให้บริการมีรายได้ที่สม่ำเสมอจากค่าบริการสมาชิกแบบรายเดือนหรือ Subscription ทำให้สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องหรือ Recurring Income และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้อีกในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง มีส่วนแบ่งในตลาดซอฟท์แวร์โดยรวมเพียง 30% เท่านั้น

เปิดตัวกองทุนใหม่รับคลาวด์คอมพิวติ้งโต
วิน กล่าวว่า บลจ. พรินซิเพิล เตรียมเปิดตัวกองทุนเปิด ‘พรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง’ หรือ Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD) ชนิดสะสมมูลค่า: PRINCIPAL GCLOUD-A มีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท กำหนดสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท กำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2563 โดยเป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund ที่เข้าลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทั้งนี้ จะเข้าลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และบริหารโดย Wisdom Tree Management Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดทำ ETF เน้นกลยุทธ์บริหารจัดการแบบ Passive Management (เชิงรับ) เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงคือ BVP NASDAQ Emerging Cloud NTR Index

จุดเด่นเน้นการลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่มีรายได้หลักจาก Cloud Service ภายใต้เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นที่แข็งแกร่ง และ BVP NASDAQ Emerging Cloud NTR Index ใช้วิธีจัดสัดส่วนการลงทุนแบบ Equal-weighted Allocation ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในภาวะที่ภาพรวมธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และเป็นดัชนีที่มีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังที่โดดเด่นเหนือกว่าดัชนีหุ้นเทคโนโลยีอื่นๆ นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและตั้งแต่จัดตั้งกองทุน นอกจากนี้คาดว่ากองทุนฯ จะได้รับประโยชน์จากการรีบาลานซ์ดัชนีเพื่อปรับสมดุลของพอร์ตการลงทุนเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สถิติย้อนหลังของกองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF ให้อัตราผลตอบแทนนับจากจัดตั้งกองทุน (6 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563) ให้อัตราผลตอบแทน 74% สูงกว่าดัชนี S&P 500 IT และ Nasdaq ที่ให้อัตราผลตอบแทน 53% และ 54% ตามลำดับ และผลตอบแทนนับจากต้นปี 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2563 (YTD) 60% สูงกว่าดัชนี S&P 500 IT และ Nasdaq ที่ให้อัตราผลตอบแทน 26% และ 30% ตามลำดับในช่วงเวลาดังกล่าว (ที่มา : WisdomTree, Bloomberg, S&PG Global, Principal Asset Management )

โดยหุ้นของบริษัทที่เข้าลงทุน อาทิ Zoom Video Communications – Enterprise Storage, Collaboration, and Communications ผู้นำอันดับ 1 ของโลกในธุรกิจออนไลน์ วิดีโอ คอนเฟอเรนซิ่ง ที่มีส่วนแบ่งตลาดถึง 64% ซึ่งมีการพัฒนาแพลตฟอร์มอยู่ตลอดเพื่อรองรับการทำงานแบบรีโมต เวิร์คกิ้ง, Shopify – E-Commerce & Payment Processing ผู้ให้บริการ E-Commerce Solutions เพื่อการจำหน่ายสินค้าออนไลน์แบบครบวงจร ซึ่งมีรายได้กว่า 714 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เติบโตเกือบเท่าตัวในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้, Adobe – Publishing ผู้นำธุรกิจครีเอทีฟ คลาวด์ ที่ตอบโจทย์โลกดิจิทัล มีเดีย ซึ่งมีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังจากเปลี่ยนระบบจัดเก็บค่าบริการเป็นแบบ Subscription (ที่มา: Individual company website 2Q20, Principal Asset Management)

“ปัจจุบันการใช้งานคลาวด์ กำลังกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของโลก เช่นเดียวกับพลังงานไฟฟ้า เครือข่ายการสื่อสาร และยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น การเกิดขึ้นของ Internet of Things และการใช้ Big Data ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสเติบโตอย่างมีศักยภาพพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แนะนำเป็นหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจและเพิ่มเติมในพอร์ตการลงทุน” วินกล่าว