พีดีเฮ้าส์ ผนึก เฌอ-วาด เอาใจลูกค้ากระเป๋าหนัก

8

พีดีเฮ้าส์ จับมือ เฌอ-วาด อาคิเทค รับงานออกแบบตกแต่งภายในและงานภูมิทัศน์ทั่วประเทศ ตอบโจทย์ลูกค้าสร้างบ้าน 5 ล้านบาทอัพ ที่ต้องการใช้บริการสร้างบ้านแบบ One Stop Service

นายสมศักดิ์ สุขวารี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ในปี 2563 นี้ สัดส่วนลูกค้าที่เลือกสร้างบ้านระดับราคา 5-20 ล้านบาทขึ้นไป กับบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็น 58% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด พร้อมกันนี้ยังต้องการใช้บริการออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงการออกแบบสวนหรือภูมิทัศน์อีกด้วย จึงทำให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวเอง เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ดียอมรับว่าในส่วนของงานอินทีเรียและงานภูมิทัศน์นั้น บริษัทฯ เองยังมีความเชี่ยวชาญไม่มากพอ ดังนั้นจึงมองหาแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพและตรงความต้องการมากที่สุด

“ล่าสุด บริษัทฯ ลงนามในความร่วมมือกับ บริษัท เฌอ-วาด อาคิเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและเป็นทีมสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นผู้เข้ามาดูแลรับผิดชอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน และออกแบบงานภูมิทัศน์ ให้กับลูกค้าที่สนใจและต้องการใช้บริการในส่วนงานดังกล่าว”

นางสาวจิราภา สุวรรณสุต รักษาการณ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฌอ-วาด อาคิเทค จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบการให้บริการลูกค้า เฉพาะในส่วนของงานออกแบบตกแต่งภายใน และออกแบบสถาปัตยกรรมได้ประมาณ 8 เดือนเศษ ปัจจุบันมีลูกค้าสรุปตกลงว่าจ้างออกแบบบ้าน และอาคารสาธารณะในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่  ออกแบบบ้านพักอาศัย โรงแรม โรงงาน ฯลฯ และงานออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย คิดเป็นมูลค่างานก่อสร้างอาคารและอินทีเรียรวมกว่า 160 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าตลอดปี 2563 นี้บริษัทฯ น่าจะสามารถปิดดีลทะลุ 200 ล้านบาท ได้แน่นอน