“ทิฟฟ่า” จับมือบริษัทโลจิสติกส์สิงคโปร์ ผุดโครงการศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน

4

ทิฟฟ่า จับมือ Singapore-Guangxi Integrated Developments เดินหน้าโครงการศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์ หวังนำสินค้าการเกษตรไทยตีตลาดจีนได้มากขึ้น

สุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด ร่วมลงนาม ความร่วมมือในโครงการศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์ หรือ China Singapore International Logistics Park (CSILP) กับ Mr. Siong Seng Teo ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Singapore-Guangxi Integrated Developments Pte. Ltd. ผ่านทาง Virtual Video Conference เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะผลไม้สด อาทิ ทุเรียน เงาะ แก้วมังกร ด้วยช่องทางด่วนพิเศษหรือ Fast Track

เพื่อลดระยะเวลาด้านพิธีการศุลกากรสินค้านำเข้าจากไทยไปยังศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์ ทำให้กระจายสินค้าออกไปยังมณฑลอื่นๆ ในประเทศจีนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น