สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าฯ เดินหน้าพัฒนาฝีมือศัลยแพทย์ไทย

7

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร จัดงานประชุมวิชาการและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยมีการอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิชาการต่างๆ รวมถึงเทคนิคการทำศัลยกรรมใหม่ๆ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ศัลยแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาต่อยอดฝีมือของศัลยแพทย์ไทยให้ก้าวไกลต่อไป

สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เพื่อเป็นเกียรติแก่นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของวงการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของไทยมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้จำนวนมาก ได้แก่ นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียนและอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ศัลยกรรมดึงหน้าด้วยเทคนิค Face Lock ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ มาให้ความรู้เรื่อง การเสริมจมูก(Rhonoplasty) นอกจากนี้ยังมี การทำตาสองชั้น (Blepharoplasty) โดย นายแพทย์กฤษฏา โกวิทวิบูล และนวัตกรรมปลูกผมแบบ Hair Transplantation โดย รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย

พร้อมกันนี้ยังได้มีการออกหน่วยแพทย์ศัลยกรรมเคลื่อนที่ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจได้ทำศัลยกรรมในราคาที่ย่อมเยา โดยรายได้ดังกล่าวสมาคมยังได้มอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไปอีกด้วย สำหรับแนวคิดการออกหน่วยแพทย์ทำศัลยกรรมเคลื่อนนี้ สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือและเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรแพทย์ด้านศัลยกรรมเป็นสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด