Life Lecture ร่วมฝึกฝน 6 ทักษะที่เด็กจบใหม่ยุคนี้ควรรู้

11

TK Park, The Cloud และแบรนด์ซุปไก่สกัด ชวนเด็กจบใหม่มาเตรียมใช้ชีวิตหลังเรียนจบในกิจกรรม Life Lecture: Survival Skills คลาสแนะแนวออนไลน์ ที่มาพร้อมกับ 6 คลาสน่าสนใจนำโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการ และไอดอลชื่อดัง อาทิ อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและผู้ก่อตั้งองค์กรสิ่งแวดล้อมศึกษา EEC ในหัวข้อ จาก Passion Job สู่ Second Job หมอเอิ้น-พ.ญ.พิยะดา หาชัยภูมิ จิตแพทย์และนักแต่งเพลง หัวข้อ ค้นหาต้นทุนในตัวเองด้วย Self-Concept และอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การเรียนรู้นอกห้องเรียน การบริหารการเงิน ทักษะการสื่อสาร การยื่นสมัครงาน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นให้เด็กจบใหม่อยู่รอดในยุคที่มีการแข่งขันสูง และก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลง

รับชม Live พร้อมกันทั่วประเทศผ่านทาง FB Page : TKpark อุทยานการเรียนรู้ และ The Cloud ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 09 3776 7570

เวลา 10.00 – 10.40 น.
คลาสที่ 1 : ค้นหาต้นทุนในตัวเองด้วย Self-Concept
โดย หมอเอิ้น-พ.ญ.พิยะดา หาชัยภูมิ จิตแพทย์และนักแต่งเพลง

เวลา 10.50 – 11.20 น.
คลาสที่ 2 : เรียนรู้อย่างไร ในวันที่ไม่มีห้องเรียน
โดย เนาว์-เสาวนีย์ สังขาระ นักเดินทางและผู้ผลิตรายการสารคดี ‘บินสิ’ ผู้สนใจเรื่องการศึกษาทางเลือก

เวลา 11.30 – 12.00 น.
คลาสที่ 3 : พูดให้เป็นเรื่อง
โดย อาจารย์เมย์-ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 13.00 – 13.30 น.
คลาสที่ 4 : เติบโตได้ถ้าเลือกงานเป็น
โดย จักรพันธ์ แก้วศรีจันทร์ Managing Director จาก Q HUNTER Recruitment

เวลา 13.40 – 14.10 น.
คลาสที่ 5 : สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินสำหรับเด็กจบใหม่
โดย สุวภา เจริญยิ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินผู้มีประสบการณ์กว่า 30 ปี บรรณาธิการหนังสือครอบครัวตึ๋งหนืด
และผู้จัดการกองทุน

เวลา 14.20 – 15.00 น.
คลาสที่ 6 : จาก Passion Job สู่ Second Job
โดย อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและผู้ก่อตั้งองค์กรสิ่งแวดล้อมศึกษา EEC