อะไลน์ เทคโนโลยี เปิด ‘Align Training Center Bangkok’ ยกระดับมาตรฐานทันตกรรมไทย

32
ศศิธร เทียนทอง

อะไลน์ เทคโนโลยี ผู้ผลิตระบบจัดฟันแบบใส Invisalign และเครื่องสแกนช่องปากดิจิทัล iTero ประกาศเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม Align Training Center กรุงเทพฯ หวังช่วยยกระดับมาตรฐานด้านทันตกรรมของไทย

โดยศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของ Align นี้ จะเป็นสถานที่สำหรับจัดการฝึกอบรมและการสาธิตกระบวนการ รวมถึงการฝึกปฏิบัติของทันตแพทย์ โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการผสานโซลูชันและนวัตกรรมของ Align มาใช้ในการรักษาคนไข้

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของ Align Technology ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่ทันตแพทย์ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในผู้เข้ารับการรักษาทั่วทั้งภูมิภาค

การเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัยแห่งใหม่ในไทยครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการให้ความรู้แก่ทันตแพทย์เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Align โดยรวมถึงระบบจัดฟันแบบใส Invisalign ระบบจัดฟันแบบใส Invisalign Go การรักษาแบบ Invisalign First และรีเทนเนอร์ Vivera นอกจากนี้ ทันตแพทย์จะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงของระบบสแกน iTero ทั้งในขั้นตอนของทันตกรรมบูรณะและการจัดฟัน

ศศิธร เทียนทอง กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Align Technology กล่าวว่า การลงทุนเปิดศูนย์ฝึกอบรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Align ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้แก่ทันตแพทย์ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการรักษาที่เลือกใช้เครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign และสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้เข้ารับการรักษาทั่วภูมิภาคนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดย Align จะช่วยเสริมความสามารถให้ทันตแพทย์ได้ฝึกความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันสมัยใหม่ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายกับทันตแพทย์ชั้นนำในวงการได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและอำนวยความสะดวกสบายสูงสุด

ทั้งนี้ Align ให้ความสำคัญของการฝึกอบรม และจุดนี้เองได้ทำให้แนวทางการจัดฟันของ Align มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ โดยทันตแพทย์ทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Align จะสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม โปรแกรมการเรียนการสอนทางคลินิก เครื่องมือ และการสาธิตกระบวนการ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและทางเลือกต่างๆ มาใช้ในการรักษาได้จริงผ่านระบบของ Invisalign โดยที่ศูนย์ฝึกอบรมทุกแห่งจะมีห้องบรรยาย ห้องสาธิต และห้องปฏิบัติการ

“ทุกครั้งที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆ เราจะให้ความรู้เชิงลึกทั้งหมดแก่ทันตแพทย์อย่างรอบด้าน เพื่อให้นำไปใช้ในการรักษาได้ ด้วยเหตุนี้หัตถการของทันตแพทย์จำนวนมากในปัจจุบันจึงได้นำการรักษาด้วยระบบดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ และใช้อย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นกว่าที่เคย และศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่นี้จะเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ให้แก่ทันตแพทย์ในไทยได้เป็นอย่างดีตลอดหลายปีข้างหน้านี้” ศศิธร กล่าว

ปัจจุบัน Align มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคและทุกช่องทาง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โดยล่าสุดมีผู้รับการรักษามากถึง 8.6 ล้านคน มีแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมกว่า 182,000 คน และ Align ดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเปิด Invisalign Center ในสิงคโปร์และกรุงเทพฯ เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคในพื้นที่และช่วยแนะนำแพทย์ที่ให้บริการจัดฟันแบบใส Invisalign นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3,118 ล้านบาท) ในการทำการตลาดกับผู้บริโภคทั่วโลกเพื่อสร้างการรับรู้และจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจการรักษากับ Invisalign

นอกจากการเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่แล้ว Align ยังเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนแพทย์เพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 โดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Align ได้เร่งพัฒนาเครื่องมือเสมือนจริงเพื่อลดจำนวนการนัดหมายในคลินิกให้น้อยที่สุด และให้บริการรักษาเฉพาะบุคคลที่ตรงตามคำแนะนำของแพทย์และความต้องการของผู้รักษา เพื่อมอบความไว้วางใจ ความปลอดภัย ความสะดวก และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีใหม่ๆ ดังกล่าว ได้แก่ Invisalign Virtual Appointment, Invisalign Virtual Care และ My Invisalign App ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับการรักษามากยิ่งขึ้น โดยผู้รับการรักษาสามารถติดต่อกับแพทย์จากระยะไกลเพื่อติดตามความคืบหน้า ลดเวลาในการเดินทาง และเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง