5 ตำแหน่งงานว่าง ที่ตลาดต้องการมากสุด

29

กรมการจัดหางาน เผยผลการดำเนินการมาตรการจ้างงาน ช่วงวิกฤติโควิด – 19 บรรจุแล้วเกือบ 2 แสนตำแหน่ง เปิด 5 ตำแหน่งงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด ด้านผลิต พนักงานขาย พนักงานส่งสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานขับรถยนต์

สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้การจ้างงานภายในประเทศชะลอตัว สถานประกอบกิจการปิดตัวลง จนเกิดปัญหามีผู้ว่างงานจำนวนมาก กรมการจัดหางาน เร่งดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศ ในรูปแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆ

ขณะที่การให้บริการจัดหางานแก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ได้ส่งเสริมให้เกิดการบรรุงานไปแล้วกว่า 198,430 คน จากตำแหน่งงานว่างที่ได้รับแจ้ง จำนวน 272,879 อัตราทั่วประเทศ โดยตำแหน่งงานว่างที่มีความต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. แรงงานด้านการผลิต, แรงงานทั่วไป 2. พนักงานขาย 3. พนักงานจัดส่งสินค้า 4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 5. พนักงานขับรถยนต์

นอกจากนี้ ในส่วนของกรมการจัดหางาน ได้มีโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มีเป้าหมายจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 700 คน ให้ช่วยปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/การดำเนินงานของกรมการจัดหางาน เช่น สำรวจข้อมูลความต้องการทำงาน/ความต้องการจ้างงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Part-time การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน การให้บริการจัดหางาน การไปทำงานต่างประเทศ โดยได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท จำนวน 45 วัน ได้ดำเนินการจ้างงานตามโครงการครบตามเป้าหมาย

สุชาติ พรชัยวิเศษกุล

รวมทั้งยังได้ตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part – time เพื่อให้สามารถจ้างงานเป็นรายชั่วโมง (Job Sharing) ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่าง 2,267 อัตรา มีผู้ได้รับการบรรจุแล้ว จำนวน 506 คน และมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งภายใต้มาตรการการช่วยเหลือฯ Covid-19 นี้ ได้ปล่อยกู้ไปแล้ว 25 ราย/กลุ่ม เป็นเงิน 3,230,000 บาท

ส่วนนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหางานทำ หรือคนที่ว่างงาน กรมการจัดหางาน มีช่องทางหางานทำ ทางศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์จัดหางานสาขาทุกแห่ง และยังมีบริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง https://smartjob.doe.go.th และได้พัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ คือบัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet) ให้บริการในรูปแบบ QR Code ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหางานทำ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน