แพคเกจการตรวจสุขภาพหลอดเลือด ด้วย PVR วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

8

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเชิญท่านเข้ารับการตรวจวิเคราะห์หลอดเลือดแดง ด้วยแพคเกจ “ตรวจสุขภาพหลอดเลือด ด้วย PVR” (Pulse Volume Recording) ผ่านการวัดความดันโลหิตที่แขน-ขา ควบคู่กับลักษณะชีพจร เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือแนวโน้มการอุดตันของหลอดเลือด ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ช่วยให้รู้ทันความเสี่ยงและแนวโน้มการตีบตันที่อาจเกิดขึ้น ทำให้รักษาได้ทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือผู้ที่มีค่า ABI ผิดปกติ หรือมีอาการปวดน่องและกล้ามเนื้อ หรือมีแผลเบาหวาน แผลเรื้อรัง เป็นต้น ในราคา 1,500 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์) แพคเกจนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ สามารถรับบริการตรวจได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์ศัลยกรรม รพ. กรุงเทพ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 – 310 – 3000 หรือ Call Center โทร. 1719