ผลการสอบสวนและควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 กรณีทหารอเมริกา เข้าฝึกในไทย

6
ภาพจาก: blog.frontiersin.org

จากกรณี กลุ่มทหารสหรัฐอเมริกา เข้ามาร่วมฝึกในประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 3  –  5 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

กลุ่มทหารสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้ามาร่วมฝึกในประเทศไทย ซึ่งการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้เดินทางกลุ่มนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับที่ 12 ข้อ 2 โดยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เดินทางกลุ่มนี้ผ่านการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ตามมาตรการของ ศบค. อย่างเข้มงวด และเข้าสถานกักกันตัวของรัฐแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ) จำนวน 14 วัน โดยผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ไม่พบผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์เฝ้าระวัง

โดยในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทหารสหรัฐอเมริกากลุ่มแรก จำนวน 71 นาย เป็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทหารสหรัฐอเมริกา เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูอาจารย์ของกองทัพบกไทย เพื่อพัฒนาการฝึกทั้งหมด โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 71 นาย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

ต่อมาทหารสหรัฐอเมริกา จากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น จำนวน 32 นาย โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 นาย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ทหารสหรัฐอเมริกา จากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น จำนวน 7 นาย โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 นาย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยรายงานนี้สรุปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น

กระทรวงสาธารณสุขได้ทำตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ในกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน แม้ว่าจะมีการตรวจจากต่างประเทศแล้ว แต่ต้องตรวจที่ไทยตามมาตรการของ ศบค. ทุกนาย และมีการติดตามกักตัว 14 วัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวไทย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ขอให้ประชาชนทุกคนเข้มงวดมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่เหมือนเช่นเดิม โดยสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดการเดินทางออกนอกบ้าน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422