เฮงเค็ล (ประเทศไทย) บริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทยและชุมชน

11

พนักงานบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิการกุศลฟริทซ์ เฮงเค็ล สติฟทุง ร่วมบริจาคเงินจำนวนกว่า 390,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย โดยเงินจำนวน 345,148.51 บาท (10,000 ยูโร) จากโครงการ ‘Make an Impact on Tomorrow’

โดยมูลนิธิการกุศลฟริทซ์ เฮงเค็ล สติฟทุง ซึ่งก่อตั้งโดยเฮงเค็ลในปี พ.ศ.2554 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้กับผู้คนทั่วโลก ร่วมกับพนักงานบริษัทเฮงเค็ล ประเทศไทยได้บริจาคสมทบเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ได้มอบผ่านทางสภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือที่สำคัญในการสนับสนุนหน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ในกิจการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความต้องการ โดยมีพนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยอีกด้วย

นอกจากนี้แผนก เฮงเค็ล บิวตี้แคร์ โปรเฟสชั่นแนล ประเทศไทยได้ร่วมส่งมอบอาหารกล่องให้กับโรงพยาบาลของรัฐฯ อีก 2 แห่งในกรุงเทพฯ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ร่วมทั้งส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยให้กับร้านเสริมสวยที่เป็นลูกค้าเพื่อเตรียมพร้อมในการกลับมาเปิดธุรกิจภายหลังมาตรการผ่อนปรน

นายแอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธานบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การมีส่วนร่วมกับสังคมหรือการเป็นพลเมืองบรรษัท เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกความรับผิดชอบและฝังแน่นอยู่ในค่านิยมองค์กรของเฮงเค็ล โดยเราจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนในการที่จะช่วยกันต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้