ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติด้านการท่องเที่ยว

32

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดงาน 37th ASEAN Tourism Forum หรือ ATF 2018 การประชุมนานาชาติด้านการท่องเที่ยวระหว่างผู้นำ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย และอินเดีย เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวไทย พร้อมด้วย ดร. วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และเชฟชุมพล แจ้งไพร อุปนายกสมาคมเชฟประเทศไทย เป็นผู้ร่วมแถลง ณ ศูนย์วัฒนธรรมม่อนฝ้าย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้