5 ข้อปฏิบัติ เมื่อ เด็กๆสนุกกับเล่นกีฬาโปรดอย่างถูกหลักอนามัย

13

หลังจากเรียนที่บ้านกันมาหลายเดือน ในที่สุดโรงเรียนก็พร้อมต้อนรับนักเรียนอีกครั้ง สำหรับทั้งการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน แน่นอนว่าเด็กๆนั้นมีพลังงานเหลือล้นที่สามารถเล่นและแสดงออกผ่านการเล่นกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบได้อีกด้วย

กีฬามีประโยชน์มากมายต่อเยาวชน ทั้งช่วยให้พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การเรียนรู้ทักษะชีวิต เช่น ระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ความมั่นใจในตนเองและการทำงานเป็นทีม อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มการเรียนการสอนแล้ว คุณครูและผู้ปกครองควรหาวิธีสร้างความสมดุลที่สร้างสรรคเพื่อให้เด็กๆได้เล่นกีฬาที่ชื่นชอบอย่างถูกหลักอนามัย

ในเดือนพฤษภาคม 2563 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ IFRC ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาและสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก ในขณะที่โลกกำลังก้าวสู่ความปรกติใหม่

ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองสามารถเพื่อดูแลให้เด็กๆได้สนุกกับเล่นกีฬาโปรดอย่างถูกหลักอนามัย
1. หมั่นตรวจดูสุขภาพของเด็กๆ อยู่เสมอ
ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นประจำ และหากเด็กรู้สึกไม่สบายหรือมีปัจจัยเสี่ยง ควรให้พักอยู่ที่บ้าน
2. ปลูกฝังการรักษาความสะอาด
หมั่นล้างมือด้วยสบู่ด้วยน้ำสะอาดอยู่เสมอ หรือถ้าหากไม่มี ให้ใช้เจลแอกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นแทน หากมีอาการจามหรือไอให้ใช้ทิชชู่และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรั
3. ใช้อุปกรณ์กีฬาร่วมกันให้น้อยที่สุด
ผู้ปกครองควรเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้เด็ก เช่น ลูกบอล หรือ ผ้าเช็ดตัว หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรบอกเด็กๆให้ทำความสะอาดสิ่งของที่จะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอ
4. ส่งเสริมให้ลูกกล้าที่แสดงความคิดเห็น
ส่งเสริมให้มีการพูดคุยอย่างอิสระและสนับสนุนให้เด็กกล้าแสดงความรู้สึกต่อครูและผู้ปกครองท่านอื่นหากพวกเขารู้สึกไม่ด
5. ให้ความร่วมมือด้านมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน
ผู้ปกครองควรเข้าร่วมการประชุมโรงเรียนและกิจกรรมอื่นๆเพื่อสนับสนุนมาตรการความปลอดภัยสำหรับเด็กๆ

สำหรับเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาบาสเก็ตบอล หากรู้สึกว่าการฝึกซ้อมที่โรงเรียนน้อยเกินไป สามารถเข้าไปเรียนทักษะและเทคนิคจาก เว็บไซต์ทางการของโครงการจูเนียร์ เอ็นบีเอ ที่ jrnbaasia.com แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบาสเก็ตบอลที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด จะช่วยให้พวกเขาได้ศึกษาข้อมูลกีฬาโปรดได้ครบถ้วนที่สุด

ทั้งบทความทางการศึกษา ศิลปะและงานฝีมือที่เกี่ยวกับบาสเก็ตบอล วิดีโอแนะนำการเล่นบาสจากซุปเปอร์สตาร์ NBA และ WNBA ทั้งในลีกปัจจุบันและนักกีฬาตำนาน นอกจากนี้ ยังมีคอนเทนท์สำหรับโค้ชและผู้ปกครองเพื่อให้ข้อแนะนำในการสนับสนุนเยาวชนในเส้นทางกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ ทั้งการดูแลเด็กๆในแต่ละช่วงอายุ ความเข้าใจในพื้นฐานกีฬาบาสเก็ตบอล

นอกจากนี้ เด็กๆ สามารถเข้าไปที่ “Jr. NBA at home” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ NBA Together เพื่อดูชุดเนื้อหาแบบอินเทอร์แอพทีพและเรียนรู้วิธีการคงความแอคทีฟและฝึกฝนพัฒนาเกมของตนเองเพิ่มเติมได้ที่บ้านอย่างปลอดภัย สำหรับโค้ชและครูพละ ก็สามารถเข้าชมวีดีโอที่รวบรวมคำถามและคำตอบจากโค้ชจูเนียร์เอ็นบีเอ การออกกำลังกายและวีดีโอการสอนแบบอื่นได้อีกด้วย

โปรแกรม จูเนียร์ เอ็นบีเอ ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนและแก้ปัญหาการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอในหมู่เยาวชนที่เพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มหลักสูตรบาสเก็ตบอลในการเรียนวิชาพละศึกษาในหมู่นักเรียนไทย จูเนียร์ เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ ได้เริ่มโครงการในปี 2557 และเข้าถึงเยาวชนมากกว่า 600,000 คนทั่วประเทศ เพื่อสอนทักษะของกีฬาบาสเก็ตบอลและค่านิยมหลักของจูเนียร์ เอ็นบีเอ ทั้งเรื่องความมีน้ำใจนักกีฬา (sportsmanship) การทำงานเป็นทีม (teamwork) ทัศนคติที่เป็นบวก (positive attitude) และการเคารพซึ่งกันและกัน (respect)