ต่างชาติ 900 ราย จ่อคิวเข้าไทยรักษาโรค

5
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมชี้แจงแนวทางทางการจัดการสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับผู้ป่วยชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศ ชาวต่างชาติ ผู้ติดตามที่ต้องการเข้ารับการรักษาในประเทศไทย กำหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วย และประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลาง

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้มีสถานพยาบาลแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกแล้วกว่า 100 แห่ง ซึ่งประมาณการว่าจะมีผู้ป่วยต่างชาติ ที่จะเข้ารับบริการรักษาพยาบาลมากกว่า 900 ราย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการอนุญาตให้ผู้ป่วยและผู้ติดตามรายใดเข้ามาในประเทศ ส่วนการกำหนดระยะเวลาให้เข้ามารักษาได้นั้น ต้องได้รับการพิจารณาจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อีกครั้ง
ทั้งนี้ โรงพยาบาลทางเลือกจะต้องมีแนวทางการดำเนินการ การตรวจสอบเอกสารผู้ป่วย การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 และขั้นตอนการดำเนินการระบบกักตัวผู้ป่วย รวมถึงผู้ติดตาม ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วย อาทิ ต้องตรวจโควิด 19 ไม่พบก่อนเข้าประเทศ และตรวจในประเทศอีก 3 ครั้ง เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น ระยะนอนโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3-5 วัน กระบวนการรักษาไม่เป็นหัตถการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดในคำสั่งของศบค.ได้ครบถ้วน ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกประเทศ จะเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และปานกลางก่อน

ธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากกรณีที่ประเทศไทยมีการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จนได้รับการยอมรับว่าประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลก และรัฐบาลมีนโยบายในการรับชาวไทยกลับเข้าประเทศ และชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลในไทย จึงได้จัดทำมาตรการ Alternative Hospital Quarantine (14 วัน) สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติในสถานพยาบาล และผู้ติดตาม สร้างระบบการกักตัว ร่วมกับการรักษาพยาบาล (Treatment) ในสถานพยาบาล เพื่อให้กลุ่มนี้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ และเป็นการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

ด้านนายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG กล่าวว่า โรงพยาบาลในเครือ THG 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ธนบุรี รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง และ รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ได้สมัครเป็นโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) เพื่อรองรับคนไข้ชาวต่างชาติที่รอเดินทางเข้ามารับการรักษา ซึ่งขณะนี้มีความต้องการจำนวนมาก หากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) โดย THG พร้อมปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด