เช็คให้ชัวร์เรื่องประกันภัย เท่าไหร่จึงเรียกว่าเมา ข่าวดี 100 เดียวก็มีสิทธิ์

21
Car image created by Yanalya - Freepik.com

เรื่องของการประกันภัยอาจจะดูเป็นเรื่องวุ่นวายสำหรับใครหลายคน แต่เพื่อประโยชน์ของตัวเรา ก็นับเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น

เห็นได้จากความเคลื่อนไหวอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการรณรงค์  ให้ความรู้ เพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย  รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ จะมีอะไรบ้าง ลองไปดูกัน

นอกจากหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่มีอยู่เพื่อการแจ้งเหตุต่างๆ แล้ว ในฝั่งของการประกันภัย โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เปิดศูนย์บริการสายด่วน คปภ. 1186 อย่างครบวงจร ให้บริการ Hotline 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ใครที่ต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลประกันภัยในช่วงเวลานี้ก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานของรัฐ และเป็นนายทะเบียนตามกฎหมาย ได้ขับเคลื่อนมาตรการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการไปแล้วในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น

1.การปรับแก้ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เรื่องลดปริมาณแอลอกฮอล์  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกำหนด ในเรื่อง “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” ให้ถือว่า “เมาสุรา” จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

  1. มาตรการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอัตราร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในรถยนต์
  2. การสนับสนุนให้ประชาชนจัดทำประกันภัยรถยนต์ ตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อย

 

สำหรับข่าวดีคือของขวัญชิ้นพิเศษที่ คปภ. ร่วมกับ 2 สมาคมด้านประกันภัย ส่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบพิเศษ หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ” หรือ “ประกันภัย 100” มีเบี้ยประกันภัยราคาถูกเพียง 100 บาทต่อปี ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

และกรมธรรม์ที่ต่อยอดจากกรมธรรม์ประกันภัย 100 คือ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ สุขใจพลัส หรือประกันภัย 222”  มีเบี้ยประกันภัย 222 บาทต่อปี จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัย 100

มีขายแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เมื่อซื้อแล้วจะคุ้มครอง 1 ปี  หาซื้อได้ง่ายที่ช่องทางจำหน่ายต่างๆ ที่สะดวกใกล้บ้าน เช่น  เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่อยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่น, เทสโก้โลตัส, ไปรษณีย์ไทย และทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ รวมถึงตัวแทน-นายหน้าของบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ

ถือเป็นอีกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของเรา เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่อาจะเกิดขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาท  เช็คสภาพร่างกาย สภาพรถ รวมทั้งสถานะของการประกัน ภัย ถ้ายังไม่มี ก็อุ่นใจกับประกันสุขใจของ คปภ. ได้นะ