พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน อยุธยา พร้อมเปิดให้เข้าชม16 ก.ค.นี้

3

กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้ชื่นชมผลงานประณีตศิลป์ชิ้นสำคัญ ฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ที่มีความงดงามทรงคุณค่าอย่างใกล้ชิดแล้ว สำหรับ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของสถาบันสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จะเปิดให้เข้าชม 16 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

Advertisement

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้มาเยือนทุกท่าน พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ได้วางมาตรการตามแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยขอความร่วมมือผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ทุกท่านปฏิบัติตาม ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, เว้นระยะห่างระหว่างกัน ๑-๒ เมตร, อนุญาตให้เจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกาย

ลงทะเบียนเข้า-ออก ด้วยการสแกน “ไทยชนะ”, ใช้เจลแอลกอฮอล์ และล้างมือบ่อย ๆ, ชำระเงินผ่านทางคิวอาร์โค้ด หรือพร้อมเพย์, ฝากสัมภาระในล็อกเกอร์ และเก็บกุญแจไว้กับตัวเอง, เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่สัมผัสกระจกหรือชิ้นงาน และขอความกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแสดงผลงานศิลป์ชั้นสูง ผลงานระดับ “ศิลป์แผ่นดิน” ของสถาบันสิริกิติ์ ที่ล้วนสวยงามหาชมยาก เปิดทำการในวันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เปิดจำหน่ายบัตร ๙.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.) หยุดทุกวันจันทร์-อังคาร เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ค่าบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ท่านละ ๑๕๐ บาท นักเรียน/นักศึกษา/ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปท่านละ ๗๕ บาท ชาวต่างชาติใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังหรือซื้อหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ