คนไทยออมน้อย หนี้ครัวเรือนพุ่ง

22

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยน่าเป็นห่วง อายุ 30 ปี เป็นหนี้ 50% ต้นเหตุออมน้อย กรุงศรีฯ ชูแพลตฟอร์มใหม่ “Kept” ทำเรื่องออมให้ง่ายและสนุก ช่วยบริหารการเงินคนรุ่นใหม่ พร้อมให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กระตุ้นคนรุ่นใหม่ออมเงิน

ปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มคนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยจากข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCD) พบว่า 50% ของคนไทยที่มีอายุ 30 ปี มีหนี้ และ 1 ใน 5 ของคนในช่วงอายุ 29 ปี เป็นหนี้เสีย สาเหตุสำคัญมาจากการออมที่ลดลง

จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สัดส่วนการออมต่อรายได้ของครัวเรือนไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มที่มีรายได้ 9,900 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนการออมไม่ถึง 10% ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้สูง 60,000 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนการออมสูงสุดอยู่ที่ 35% ในช่วงปี 2554 แต่หลังจากนั้นค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ อยู่ที่สัดส่วนไม่ถึง 30% ในปี 2560

พงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากปัญหาภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงต่อเนื่องและวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งเกิดจากหลากหลายปัจจัย รวมถึงการออมเงินที่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในบางกลุ่มที่ใช้เงินในการดำเนินชีวิตเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตนเอง แต่ขาดแบบแผนการออมเงินอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถออมเงินให้ถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ธนาคารกรุงศรีจึงได้พัฒนา Kept นวัตกรรมบริหารเงินแพลตฟอร์มใหม่ให้เป็นผู้ช่วยการออมเงินเป็นไปได้จริงและสำเร็จตามเป้าหมาย เพียงปรับพฤติกรรมในการออมเท่านั้น #ปรับนิด ชีวิตเปลี่ยน โดย Kept ได้รับการพัฒนาจากการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มเป้าหมายและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถออมเงินได้ โดยมีฟีเจอร์อัตโนมัติที่ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องง่ายและสนุก ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบตามใช้ชีวิตของลูกค้า ผ่าน 3 บัญชี ได้แก่ บัญชี Kept บัญชี Grow และบัญชี Fun ทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในระบบ 1 กระเป๋า 2 กระปุก
บัญชี/กระเป๋า Kept – เปรียบเสมือนกระเป๋าสตางค์แยกเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้ากระเป๋า Kept และตั้งยอดที่ต้องการใช้เงินในกระเป๋า Kept ไว้ล่วงหน้า ส่วนที่เหลือจะถูกโอนไปเก็บไว้ในกระปุก Grow แบบอัตโนมัติทุกสิ้นวัน ทั้งนี้ หากเงินในกระเป๋า Kept ไม่พอใช้ ระบบก็มีฟีเจอร์โอนกลับอัตโนมัติที่จะหยิบเงินส่วนที่ขาดมาจากกระปุก Grow คืนมายังกระเป๋า Kept ซึ่งลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าออกบัญชี Kept ได้บ่อยเท่าที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

บัญชี/กระปุก Grow – เปรียบเสมือนกระปุกเงินเพื่อเก็บเงินก้อน
เก็บเงินก้อนส่วนเกินจากจำนวนที่ได้ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายจากกระเป๋า Kept มาใส่ในกระปุก Grow โดยอัตโนมัติ (ขั้นต่ำ 5,000 บาท) เพื่อรับดอกเบี้ยที่สูง ในปีแรกและสูงขึ้นอีกในปีที่ 2 โดยคิดดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน ซึ่งในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.6% และ 1.8% ตามลำดับ

บัญชี/กระปุก Fun – เปรียบเสมือนกระปุกเงินสำหรับการเก็บเล็กผสมน้อยที่สามารถทำได้ทุกวัน
มาพร้อม 2 ฟีเจอร์ที่ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องสนุก คือแอบเก็บ ที่ช่วยเก็บเงินให้ทุกครั้งที่โอนออกหรือสแกนจ่ายด้วย QR code ด้วยวิธีแอบเก็บที่เลือกได้เอง และสั่งเก็บ ให้เก็บเงินเมื่อไรและจำนวนเท่าใดก็ได้ ช่วยให้มีเงินออมสม่ำเสมอโดยไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์ สไตล์ และเมื่อต้องการใช้เงินในกระปุกนี้ก็สามารถโอนเข้ากระเป๋า Kept ได้

“สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ประชากรโลกเข้าสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ New Normal ซึ่งครอบคลุมถึงความมั่นคงทางการเงิน (Financial stability) กรุงศรีมีความมุ่งมั่นส่งเสริมการออมเงินให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้ในทุกสถานการณ์” นายพงษ์อนันต์กล่าว