ม.อ.ลงนามให้สิทธิ ผลงานโพรไบโอติกส์ให้เอกชน

6

ม.อ.ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมวิธีการเตรียมสารสกัดโปรตีนแก่ภาคเอกชน เพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยโครงการ กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดโปรตีนจากน้ำเลี้ยงเชื้อ lactobacilusrhamnosus และ lactobaciluscasei แก่ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท พี เอส ยู นวัตวาณิชย์ จำกัด บริษัท วธูธร จำกัด และบริษัท ฮายาลิต้า กรุ๊ป จำกัด โดยโครงการดังกล่าว เป็นผลงานประดิษฐ์ภายใต้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร จากทีมวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และมีความปลอดภัยในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันโรคในช่องปาก

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล หัวหน้าทีมวิจัย คณะทันตแพยศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า งานวิจัยจากโพรไบโอติกส์ เป็นงานต่อเนื่องจากที่มุ่งศึกษาเรื่องการป้องกันฟันผุ และสามารถนำมาต่อยอดสู่การพัฒนาสู่การผลิตเป็นเครื่องสำอาง ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก เยลลี่ อาหารเสริม และต่อไปจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำไปใช้ต้านมะเร็งจากการสกัดที่เป็นประโยชน์ที่สร้างจากโพรไบโอติกส์เช่นกัน

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ที่ให้สิทธิเอกชนนำงานวิจัยไปต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ทางพาณิชย์ได้ในหลากหลายรูปแบบและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ