PRINC ทุ่ม 500 ลบ. ซื้อกิจการ รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร์ ในอุบลราชธานี

27
สาธิต วิทยากร

PRINC ผู้ให้บริการโรงพยาบาลเอกชนควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย บุกขยายตลาดต่างจังหวัด ทุ่ม 500 ล้านบาท เข้าซื้อโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้าขยายโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค หวังสร้างความโดดเด่นด้านการรักษา และศัลยกรรม รองรับการให้บริการคนในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียง

นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน) หรือ PRINC เปิดเผยว่า บริษัท พริ้นซิเพิล ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-อุบลราชธานี จำกัด หรือ PUBN ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายลงทุนและดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมวางแผนลงทุนอีก 500 ล้านบาท เพื่อให้ PUBN เข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาล ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี การรับโอนกิจการดังกล่าวจะครอบคลุมกิจการสถานพยาบาลของรวมแพทย์สรรพสิทธิ์ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั้งหมด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น

เป้าหมายการเข้าซื้อครั้งนี้ เพื่อขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลให้ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศมากขึ้นตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสการเติบโตอยู่อีกมาก และเล็งเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นหนึ่งในจังหวัดหัวเมืองสามารถรองรับการให้บริการคนในพื้นที่ ชาวต่างชาติ และผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียงได้

“บริษัทฯคาดว่าการเข้าซื้อโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์และรับโอนกิจการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ และเริ่มรับรู้รายได้อย่างมีนัยสำคัญในปี 2564 ซึ่งคาดหวังว่าจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตรายได้รวมของบริษัทฯ เนื่องจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์มีความแข็งแกร่งทางด้านการรักษา ความเชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรม และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย” ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าว