วิริยะประกันภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบชุด PPE บุคลากรแพทย์ ภาคอีสาน

6

นายแพทย์สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงหทัยมาศ  โคตรสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านภารกิจทรัพยากรมนุษย์ (กิจกรรมพิเศษ)  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวอภิญญา สัมฤทธิ์รินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมด้วยนายพรชัย ละมูลพันธ์ ประธานชมรมตัวแทนประกันวินาศภัยสาขานครราชสีมา และนายประสงค์ เรืองสินทรัพย์ ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานสาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา