ประกาศผลผู้ชนะรางวัลโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ ๑๐

38

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช เป็นประธานในงาน ประกาศผลผู้ชนะรางวัลโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งมูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ” โดยมีศิลปินแห่งชาติหลายท่านให้เกียรติเป็นกรรมการ ทั้งนี้ผลงานทั้งหมดของผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้นำมาจัดแสดงที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ระหว่างวันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑