งานแสดงผลงานศิลปะ ภายใต้แนวคิด “Ready Myth” โดย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

171

อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินผู้ได้รับความชื่นชมในวงกว้างในงานที่เน้นรูปแบบไทยประเพณีนิยมมาเป็นกว่าสามทศวรรษ เตรียมจัดแสดงงานชุดใหม่  ในรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างไปจากเดิม  แต่ยังคงความลุ่มลึกของความเป็นประเพณีนิยมไทย ซึ่งผ่านการตีความในแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “Ready Myth”  ด้วยความเชื่อที่ว่า “งานศิลปะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงความงามทางสายตา แต่ทว่ายังเป็นการสร้างสรรค์ความงามทางจิตใจให้กับผู้ชมงาน และกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์สังคมที่เป็นไปในโลกปัจจุบัน”

ผลงานชุดใหม่ที่กำลังจะจัดแสดงในครั้งนี้  มีทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ทั้งรูปแบบ เทคนิค วิธีการ  ซึ่งศิลปินต้องการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ของสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเมือง โดยจะจัดแสดงที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  และนิทรรศการจะจัดแสดงถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑