เทศบาลเมืองศรีราชาเตรียมนำร่องโครงการการขจัดขยะเพื่อความยั่งยืน

29

เทศบาลเมืองศรีราชาเตรียมนำร่องโครงการการขจัดขยะเพื่อความยั่งยืนดึงโฮบาร์ทร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออกพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน นำร่องเมืองต้นแบบ

เทศบาลเมืองศรีราชา โดย นายสุทรรศน์ คลังกำแหงเดช รองปลัดเทศบาล ( ที่ 6 จากซ้าย)
นำคณะทำงานโครงการการกำจัดขยะเพื่อความยั่งยืน ทั้งในส่วนของเทศบาลนำทีมโดย นางปทุมรัตน์ รัตนธารี ผอ.กองการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก โดย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ 6 จากขวา) และ ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ 7 จากขวา)ร่วมเป็นคณะทำงาน ร่วมกับ นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ จาก HOBART ประเทศไทย ร่วมกันดำเนินการทดสอบ และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเครื่องย่อยและอบขยะในการขจัดขยะมูลฝอย โซลแมท(SOMAT Pulper – Dehydrator) หรือเครื่องขจัดขยะอาหารอัจฉริยะเข้าร่วมทดสอบเพื่อนำผลการดำเนินการย่อยสลายขยะไปใช้ในการพัฒนา เพื่อให้ผลต่อเนื่องในด้านเกษตรกรรมอันเป็นแนวทางกำจัดขยะอย่างยั่งยืน พร้อมจะประกาศใช้ในต้นปี 61 ซึ่งนับเป็นโครงการนำร่องเมืองต้นแบบการขจัดขยะอาหาร ณ จุดกำเนิด แห่งแรกในประเทศไทย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี