อว.จ้างอีก 4 หมื่นช่วยคนตกงาน

38

อว. ทุ่มกว่า 800 ล้านบาท จ้างงานเพิ่มกว่า 4 หมื่นตำแหน่งช่วยคนตกงาน – ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ทำงานในหน่วยงานวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ไม่เกี่ยงวุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ์ ให้เดือนละ 9 พันบาท จ้าง 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. – ก.ย.นี้  

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า อว.จะเปิดรับสมัครคนทำงานในโครงการ “อว.สร้างงานระยะที่ 2” จำนวน 4 หมื่นตำแหน่ง ไม่เกี่ยงวุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 โดยจะมีหน่วยงานจาก อว.กว่า 100 หน่วยงานมารับสมัครเพื่อให้กระจายกันไปทำงานทั่วประเทศตามความถนัด ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.– ก.ย.นี้ ให้อัตราเงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท รวม 27,000 บาท รวมกว่า 800 ล้านบาท โดยจะเปิดรับสมัครในเดือน มิ.ย.นี้

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

รมว.อว.กล่าวต่อว่า สำหรับงานจำนวน 4 หมื่นตำแหน่ง อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รับ 1,974 อัตรา ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 128 อัตรา ภาคเหนือ 232 อัตรา ภาคตะวันออก 84 อัตรา ภาคตะวันตก 10 อัตราและทั่วประเทศไม่จำกัดพื้นที่ 1,162 อัตรา  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซลล์ จำนวน 1,330 อัตรา ทำงานที่ เชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร ขอนแก่น นครปฐม สุพรรณบุรี เป็นต้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จำนวน 200 อัตรา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จำนวน 100 อัตรา กรมวิทยาศาสตร์บริหาร(วศ.) จำนวน 306 อัตรา นอกจากนี้ ยังมีทำงานในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ 2,763 ตำแหน่ง ขอนแก่น 2,340 ตำแหน่ง พะเยา 1,407 ตำแหน่ง อุบลราชธานี 1,260 ตำแหน่ง ทักษิณ 996 ตำแหน่ง พระจอมเกล้าธนบุรี 700 ตำแหน่ง นราธิวาสราชนครินทร์ 600 ตำแหน่ง สงขลานครินทร์ 400 ตำแหน่ง เกษตรศาสตร์ 500 ตำแหน่ง ราชภัฎอุดรธานี 1,494 ตำแหน่ง ราชภัฎร้อยเอ็ด 1,350 ตำแหน่ง  ราชมงคลอีสาน 879 ตำแหน่ง สุรนารี 500 ตำแหน่ง บูรพา 410 ตำแหน่ง เป็นต้น

“การเปิดโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 เนื่องจากการเปิดรับสมัครในระยะที่ 1 จำนวน 1 หมื่นตำแหน่ง มีผู้สมัครอย่างคับคั่งกว่า 3 หมื่นคน เพราะนอกจากจะได้ทำงาน ได้เงินเดือนแล้ว ยังได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อไปประกอบอาชีพใหม่หรือสนใจเป็นผู้ประกอบการ อว.ยังมีทุนสนับสนุนโครงการละ 4- 5 หมื่นบาทอีกด้วย จำนวนที่เปิดสมัครในระยะที่ 1 จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น โครงการ อว.สร้างระยะที่ 2 ที่เปิดรับสมัครตำแหน่งงานกว่า 4 หมื่นตำแหน่งจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับการพัฒนาทักษะของประชาชนทั้งที่จบปริญญาและไม่จบปริญญา ที่ต้องการก้าวสู่อาชีพใหม่ในยุคนิวนอร์มอล ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป แต่อยู่ที่ความเชี่ยวชาญหรือทักษะในวิชาชีพนั้นๆ มากกว่า ซึ่ง อว.เอง กำลังเปิดหลักสูตรนอน – ดีกรี หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร กว่า 500 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกทุกวันนี้” ดร.สุวิทย์ กล่าว

สำหรับผู้สนใจสมัครทำงานโครงการ อว.จ้างงาน ระยะที่ 2 ติดต่อ กลุ่มงานกิจการเลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมฯ โทร.0 – 2610 – 5330 – 31 หรือ ศูนย์บริการร่วม อว.1313