เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

8

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ที่ดำเนินการโดย เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในประเทศไทย 

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่เป็น Green Department Store แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNEP ผ่านโครงการ The Mall Think Green ตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เพื่อรับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีการบริหารจัดการแยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิล ใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นการลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมนำไปสร้างประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้กลับคืนสู่สังคมต่อไป และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ติดตั้ง Plastic Drop Point จุดรับพลาสติกสะอาด ที่ บริเวณ Food Hall ชั้น 4 เอ็มโพเรียม และ ที่ บริเวณ Food Hall อาคาร B ชั้น B เอ็มควอเทียร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะ พร้อมกันนี้จะดำเนินการติดตั้งจุด Plastic Drop Point ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, งามวงศ์วาน, ท่าพระ, รามคำแหง และนครราชสีมา