รูัจัก “เสี่ยวโจวเทียน” คืนพลังชีวิตตามศาสตร์แพทย์แผนจีน

254

พลังชีวิตก่อนกำเนิด เป็นเรื่องที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจมากนัก แต่ศาสตร์ตามตำราจีน ระบุว่า มันคือพลังที่สามารถปลุกกลับคืนมาได้ ด้วยการฝึกพลังชีวิต “เสี่ยวโจวเทียน” ซึ่งจะหมายถึงสิ่งใดนั้น “อาจารย์หยาง เผยเซิน” ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง ศิษย์สายตรงปรมาจารย์ชิวชู่จี จะอธิบายให้กระจ่าง เพื่อเป็นอีกแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ

Advertisement
หยาง เผยเซิน

ตามทฤษฎีการแพทย์จีนโบราณ สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของร่างกายมนุษย์คือ หยวนชี่ หรือพลังเดิม แบ่งเป็น 2 ชนิด ประกอบด้วย พลังชีวิตก่อนกำเนิด เป็นพลังชีวิตที่ได้จากบิดาและมารดา เริ่มตั้งแต่เป็นเซลล์ตัวอ่อนอยู่ในครรภ์มารดา ดังนั้นโรคที่มาตั้งแต่เกิดแสดงว่าพลังชีวิตก่อนกำเนิดไม่เต็ม สำหรับพลังชีวิตหลังกำเนิด เป็นพลังชีวิตหลังคลอดจากครรภ์มารดา ทารกเริ่มหายใจได้ โดยได้รับอากาศน้ำ

อาจารย์หยาง กล่าวว่า ตามตำรา “ชิ่งมิ่งฝ่าเจวี๋ยหมิงจื่อ” อธิบายว่า มนุษย์เมื่ออยู่ในครรภ์มารดา มือทั้งสองจะประกบใบหู หลับตาและชันเข่า การหายใจอาศัยลมหายใจเข้าออกของมารดา ชีวิตผูกติดกับชีวิตของมารดา ไม่กินอาหารแต่เจริญเติบโตทุกวัน จนคลอดเป็นมนุษย์เมื่อครบกำหนด แต่หลังจากคลอดจากมารดา พลังชีวิตก่อนกำเนิดหยุดหล่อเลี้ยงทันที เป็นผลให้ทารกต้องส่งเสียงร้อง “อุแว้” และ  หลังจากนั้นหนังตาทั้งสองจะแยกจากกัน ลิ้นไม่แตะเพดานและเส้นเยิ่นม่าย -ตู่ม่ายไม่เชื่อมต่อกันอีกต่อไป พลังของซิ่งไต้จะลอยขึ้นหัวใจ ส่วนพลังของมิ่งไต้ จะลงสู่อวัยวะไต จิตใต้สำนึกจะสลายตัว และสามารถสำนึกเข้ามาแทนที่

การฝึกพลังชีวิตตามคัมภีร์โบราณ “เสี่ยวโจวเทียน” ฝึกเพื่อเพิ่มพูนพลังชีวิตก่อนกำเนิด เพื่อขจัดโรคและให้อายุยืน ย้อนวัย ซึ่งแตกต่างจากการนั่งสมาธิธรรมดา ที่ได้เพียงชะลอความชราภาพ แต่ไม่สามารถทำให้พลังชีวิตที่ร่างกายสูญเสียกลับคืนมาใหม่ได้ และไม่สามารถฟื้นฟูสู่วัยหนุ่มสาวได้ มีแต่ฝึกวิชา” เสี่ยวโจวเทียน” เท่านั้น

สมาธิขั้นสูง “เสี่ยวโจวเทียน” ที่เปิดสอนในประเทศไทย เป็นหลักสูตรของศาสนาเต๋า ที่ตกทอดมาแต่โบราณ มีทั้งหมด 16 ชั้น (ระดับขั้นของการฝึกสมาธิ) ไม่มีทวงท่า ฝึกโดยนั่งสมาธิอย่างเดียวเมื่อฝึกจนชำนาญจะสามารถพัฒนาไปถึง 16 ชั้นได้   จะทำให้อายุยืน และช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

สำหรับการฝึกวิชาสมาธิ “เสี่ยวโจวเทียน” ควรฝึกทุกวัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง  หากผู้ใดสนใจหลักสูตร ฝึกนั่งสมาธิขั้นสูงเสี่ยว โจวเทียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง 0-2637-0121-2 หรือ www.qigongthai.com

Yang Peisen

อาจารย์หยาง เผยเซิน ถือกำเนิด ณ มลฑลกวางตุ้ง อำเภอแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี ค.ศ.1969 ตั้งแต่วัยเด็กอาจารย์ได้เจริญรอยตามบิดาในการศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนา ฝึกนั่งสมาธิ หลักปรัชญา และหมากล้อม จนได้กราบคารวะหลวงพ่อหงเฉี่ยน เจ้าอาวาสวัดไคเหยียนเป็นอาจารย์ และเริ่มเรียนรู้วิชาชี่กงแบบนิกายเซ็น ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วิถีชี่กงอย่างแท้จริงกับอาจารย์เฉินซุ่ยเปี่ยว (ผู้สอนท่ายืนอรหันต์) อาจารย์อู๋อิงจาว (ผู้สอนเสี่ยวโจวเทียนและชี่กงแขนงอื่น ๆ) อาจารย์หูจิ้งหมง (ผู้มอบความรู้ด้านชี่กง) และอาจารย์ชี่กงอีกกว่า 20 ท่าน จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่การเรียน แพทย์แผนจีนจนสำเร็จตามเป้าหมาย ต่อมาจึงกลายเป็นอาจารย์ชี่กงและแพทย์จีนในปัจจุบันนี้

ที่มาข้อมูล : ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง