ศูนย์ทันตกรรม ร.พ.กรุงเทพ เปิดให้บริการทำฟันอย่างปลอดภัยในช่วงโควิด-19

22

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เพิ่มความมั่นใจเปิดให้บริการทำฟันอย่างปลอดภัย พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพฟันออนไลน์ โดยทันตแพทย์ ในช่วงโควิด-19

ทพญ.วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของCOVID-19ทีมทันตแพทย์ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ยังคงให้การรักษาด้านทันตกรรมฉุกเฉินและเร่งด่วน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดูแลคนไข้ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับทางสาธารณสุขในการควบคุมการระบาดของโรค

หากคนไข้เกิดอุบัติเหตุ มีอาการปวดฟัน เหงือกบวม ฟันหักใช้งานไม่ได้ หรือแม้แต่คนไข้โรคมะเร็งที่ต้องเตรียมช่องปากก่อนการฉายรังสีรักษาทีมทันตแพทย์พร้อมดูแลอย่างเต็มที่ตามมาตรการของศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์ทันตกรรมของเราให้ความสำคัญในการคัดแยก (Triage) และการคัดกรอง (screening) มาก เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ถูกใช้อย่างเหมาะสม

เดิมทีมาตรฐานการดูแลคนไข้ของศูนย์ทันตกรรม เรายึดถือทั้งหลัก Standard และ Universal Precaution อยู่แล้ว แต่ในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID 19 นอกจาก Droplets และ Contact Precaution แล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากอีกอย่างคือ Airborne Precaution ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

บริเวณศูนย์ทันตกรรม ได้จัดแยกโซนต่าง ๆตามหัตถการ และความเสี่ยงของคนไข้ (โดยมีการปรับเกณฑ์ทุกวันโดยอ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด) ทั้งส่วนที่ให้การรักษา และส่วนนั่งรอรับการบริการโดยยึด Social Distancing

ทางศูนย์ทันตกรรม มุ่งเน้นกระบวนการรักษาที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์อย่างครบครัน (Protection and Safety Process) ปฏิบัติตามมาตรฐานของ ของทันตแพทยสภา และ ADA (American Dental Association) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฆ่าเชื้อที่พื้นผิวและฆ่าเชื้อในอากาศ(UVGI)การสวมใส่เครื่องป้องกันร่างกายที่เหมาะสม (PPE)การป้องกันการฟุ้งกระจายโดยเครื่องดูดน้ำลายกำลังสูงทั้งในปากและนอกปาก แผ่นยางกันน้ำลาย

นอกจากนี้ระบบการไหลเวียนอากาศของศูนย์ทันตกรรมก็มีการตรวจสอบให้มั่นใจว่าในทุกบริเวณมีการไหลเวียนของอากาศได้ตามมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละกลุ่ม นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมมือกับ SCG ได้ออกแบบกล่องป้องกันละอองฝอยที่ชื่อว่า Aerosol Protective Chamber หรือ Dent Guard เพื่อเป็นอุปกรณ์ทางเลือกในการป้องกันการฟุ้งกระจายอีกด้วย

ในคนไข้ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อที่ติดต่อกันทางหายใจ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ จะทำการรักษาคนไข้ภายในห้องแยกความดันลบ (Negative Pressure Room:12 ACH, -4 Pa) ที่มีการดูดอากาศออกผ่าน HEPA Filter

อย่างที่ทุกคนทราบคือ PPE เป็นสิ่งที่ขาดแคลนในช่วงนี้ ทางศูนย์ทันตกรรมจึงมีการผลิตLeg Cover ซึ่งจัดทำโดยเจ้าหน้าที่ทันตกรรมเองเพื่อทดแทนการสั่งซื้อจากภายนอกและสามารถใช้งานได้ดี รวมทั้งการจัดทำ Waterproof Isolation Gown เพื่อใช้งานในศูนย์ทันตกรรมทดแทนการใช้ PPE ที่มีความต้องการใช้กันมากในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีบริการ Teleconsultationเพื่อให้คนไข้สามารถสื่อสารกับทันตแพทย์โดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำและจ่ายยาซึ่งมีบริการส่งยาให้ถึงบ้านด้วยบริการ Bangkok Hospital Delivery Servicesจะเห็นได้ว่ามาตรการเหล่านี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวก และอยากให้ทุกคนใส่ใจเรื่องสุขภาพช่องปากอยู่สม่ำเสมอ