“เกียรติธนาขนส่ง” แจกถุงยังชีพ 500 ถุง ให้ผู้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในชุมชนใกล้เคียง

17

“เกียรติธนาขนส่ง” มอบถุงยังชีพ 500 ถุง ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในบริเวณพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัท

นางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ‘KIAT’ เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบถุงยังชีพ 500 ถุง ซึ่งภายในบรรจุของจำเป็นในการดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร 10 กก. น้ำมันพืช ปลากระป๋อง และบะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในบริเวณพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้ประสานงานผ่านทางอบต. และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้จัดการตามหลัก Social Distancing และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์

โดยที่ผ่านมาเกียรติธนาขนส่ง ได้ดำเนินกิจกรรม CSR กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งของบริษัทฯ อยู่เสมอ เช่น การจัดหาทีมสัตวแพทย์สำหรับการฉีดวัคซีนหรือทำหมันสัตว์เลี้ยง สุนัขหรือแมวจรจัด การร่วมสมทบทุนการศึกษา หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาการกีฬาในกิจกรรมวันเด็ก รวมทั้งการให้ความร่วมมือต่อชุมชนในโอกาสต่าง ๆ

“สถานการณ์ตอนนี้ ทุกคนต่างตกอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างลำบาก ทั้งเศรษฐกิจเอง และแน่นอนมันรวมถึงความเป็นอยู่ การที่บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ในครั้งนี้ เป็นเหมือนการช่วยเหลือกันมากกว่า มันคงไม่มากจนทำให้ผู้ได้รับผลกระทบพ้นจากวิกฤต แต่บริษัทฯ อยากให้ผู้รับผลกระทบในครั้งนี้ได้รู้ว่า เพื่อนบ้านอย่างเราไม่ได้ทิ้งกัน เรายังช่วยเหลือกัน” นางสาวมินตรา กล่าว

ในด้านการบริหารจัดการภายใน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายตลอดจนคำแนะนำของภาครัฐ และกรมควบคุมโรคอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น มีการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับพนักงานรับประทานที่บริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะผู้อื่นในช่วงพักกลางวัน นอกจากนี้ ในส่วนงานที่พนักงานสามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ WORK FROM HOME เพื่อลดโอกาสที่พนักงานต้องสัมผัสกับผู้คนจำนวนมากในการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้การดำเนินกิจการของบริษัทฯนั้น ยังคงดำเนินกิจการตามปกติ และได้ปฏิบัติตาม คำสั่ง ประกาศ หรือกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในช่วงเวลานี้อย่างเคร่งครัด

นางสาวมินตรา กล่าวอีกว่า เกียรติธนาขนส่ง ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องและครบวงจร (end-to-end) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ พัฒนาองค์กรโดยสร้างทีมงานมืออาชีพและนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ ด้วยนโยบายคุณภาพ “ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจอาชีวอนามัย สร้างความประทับใจให้ลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ