สิงห์ เอสเตท เดินหน้าส่งมอบ “ถุงแดง” ให้กับกองทัพเรือ

17

สิงห์ เอสเตท เดินหน้าส่งมอบ “ถุงแดง” ให้กับกองทัพเรือ รณรงค์แยกขยะติดเชื้อ ลดความเสี่ยง เลี่ยงเกิดขยะทะเล

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ กล่าวว่า ทางกองทัพเรือได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ประชาชน และประเทศชาติ ในการดูแลผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและต้องเข้าสู่การกักกันโรคที่ศูนย์ควบคุมโรค หรือ State Quarantine โดยปัจจุบันยังคงมีผู้เดินทางจากต่างประเทศกลับมาอย่างต่อเนื่อง ทางกรมแพทย์ทหารเรือจึงให้การดูแลทั้งที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โควิด 19 พื้นที่สัตหีบ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี รวมถึงจัดทีมแพทย์เข้าช่วยดูแลตามโรงแรมต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถุงแดงนี้ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถแยกขยะติดเชื้อต่างๆ เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีที่โรงกำจัดขยะ จังหวัดระยองต่อไป

ด้านนายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท กล่าวว่า ในสถานการณ์วิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะเห็นได้ว่ามีขยะติดเชื้อ รวมถึงขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้วเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งกำลังจะกลายเป็นปัญหาสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ สิงห์ เอสเตท จึงได้จัดทำแคมเปญ “ถอดทิ้งถูกทาง” ซึ่งเป็นการจัดทำถุงสำหรับแยกขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ส่งมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเป็นการเร่งด่วน หนึ่งหน่วยงานที่สำคัญคือกองทัพเรือ ที่เสียสละตนเป็นแนวหน้าต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด19

” โดยถุงแดงนี้จะมีส่วนช่วยในการแยกขยะติดเชื้อกับขยะทั่วไป เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการกำจัดทิ้งได้อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงลดโอกาสการเกิดปัญหาขยะติดเชื้อไหลลงสู่ทะเลได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามทาง สิงห์ เอสเตท ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทหารเรือทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพร้อมยินดีจะให้การสนับสนุนทางกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง” นายนริศ กล่าว

เกี่ยวกับสิงห์ เอสเตท
สิงห์ เอสเตท เป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักปรัชญาการเติบโตอย่างยั่งยืน รักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตด้วยพอร์ทการลงทุนที่มีความสมดุลและหลากหลายจากการพัฒนาธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก พื้นที่สำนักงานให้เช่า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่พักอาศัย มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทลงทุนและโฮลดิ้งระดับโลก ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และนำเสนอคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม