อ่างล้างมือเท้าเหยียบ ต้นแบบสุขอนามัยในตลาด

221

กทม. สสส. และภาคีเครือข่าย รณรงค์จัดระเบียบตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19 พร้อมมอบอ่างล้างมือเท้าเหยียบต้นแบบและสื่อรณรงค์ให้ทั้ง 50 เขต หวังทุกตลาดนำโมเดลอ่างล้างมือฯ ไปผลิตเพิ่มกระจายทั่วตลาดเพื่อสนับสนุนการล้างมือให้เป็นนิสัยตามชีวิตวิถีใหม่

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบอ่างล้างมือเท้าเหยียบต้นแบบและสื่อรณรงค์ จาก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายฯ เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการจัดระเบียบตลาดสด ตลาดนัด  และประชาสัมพันธ์ลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19 ให้เป็นแหล่งอาหาร-ค้าขายที่ปลอดภัยของประชาชน

โดย ดร.สุปรีดา กล่าวว่า สสส. ได้ร่วมมือทำงานเรื่องโควิด-19 กับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมกราคมและต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีการปรับแผนการทำงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 อย่างเต็มที่ ทุกโครงการต้องเชื่อมโยงสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน โดยภาคีเครือข่ายของ สสส. ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันพัฒนาการทำงานใหม่เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดี เริ่มที่เรา ที่วิถีชีวิตของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเหตุการณ์ระบาดโควิด-19 ซึ่ง สสส. และภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และโครงการสนับสนุนเครือข่ายเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ได้ร่วมกับกรุงเพหมานครสนับสนุนการรณรงค์จัดระเบียบตลาดสด ตลาดนัด โดยสนับสนุนอ่างล้างมือเท้าเหยียบต้นแบบให้กับสำนักงานเขต และตลาดสดในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำร่องตลาดละ1 ชิ้น ซึ่งผลิตโดยเยาวชนศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก ที่ออกไปประกอบอาชีพแล้ว และสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย ตั้งเป้าผลิตให้ได้ 300 ชิ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนสื่อรณรงค์ในรูปแบบ สปอตเสียงตามสาย บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้การปฏิบัติตัว ผู้ซื้อ ผู้ขาย ป้ายไวนิลขนาด สติกเกอร์

“สสส. และภาคีเครือข่ายฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ในการจัดระเบียบตลาดสด  ตลาดนัด  และประชาสัมพันธ์ลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด–19 ให้เป็นแหล่งอาหาร-ค้าขายที่ปลอดภัยของประชาชน และเพื่อรณรงค์ให้ความรู้และการใช้ชีวิตที่ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 รักษาสุขภาพ  ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์เสริมสร้างภูมิต้านทานไวรัส งดสุราและบุหรี่  และที่สำคัญเราต้องไม่ประมาท อย่าชะล่าใจ สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่างระหว่างกัน จำเป็นต้องทำต่อไป สำหรับตลาดหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดวิธีการผลิตอ่างล้างมือเท้าเหยียบ ต้นแบบไปดัดแปลงการใช้งานตามความเหมาะสม และไฟล์สื่อรณรงค์ได้ที่เว็บไซต์ของ สสส. www.thaihealth.or.th” ดร.สุปรีดา กล่าว

ช่างกอล์ฟ

นายอัครพงษ์ บุญมี หรือ “ช่างกอล์ฟ” อดีตเยาวชนศูนย์ฝึกฯบ้านกาญจนาภิเษก กล่าวถึงขั้นตอนการทำอ่างล้่งมือเท้าเหยียบ เพื่อใช้รับมือไวรัสโควิด-19 ว่า ตนได้ร่วมกับน้องๆ ศูนย์ฝึกฯบ้านกาญจนาภิเษก และภาคีเครือข่ายฯ จัดทำอ่างล้างมือเท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัส ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ไม่ยาก อุปกรณ์ไม่เยอะทำง่ายมาก ใช้เหล็กนำมาเชื่อมมุม ให้ได้ฉากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หาซื้อปั๊มปิดแบบใช้เท้าเหยียบ ท่อ PVC หัวเกลียว สายน้ำดีก๊อกน้ำ อ่างล้างแบบอะลูมิเนียม จากนั้นเริ่มนำเหล็กมาเชื่อมขึ้นโครง นำอ่างมาวาง ส่วนระบบขาเหยียบจะใช้เหล็ก 2 เส้นดามระหว่างกลางและประกอบเพื่อเชื่อมส่วนต่างๆ ให้อ่างล้างมือทำงานได้ ซึ่งพวกเราเต็มใจทำเพื่อให้ตลาดซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยลดการแพร่เชื้อโควิด-19