มูลนิธิพระยูไลฯ-มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จัดเวชภัณฑ์-ชุดป้องกันการติดเชื้อมอบแก่ รพ.สมุทรปราการ

8

มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ โครงการพระยูไล สู้ภัย โควิด-19 นำโดย…องพจนกรโกศล ประธานมูลนิธิฯ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง  ร่วมกับ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ชุดป้องกันการติดเชื้อ มอบแก่คณะแพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย และมอบองค์หลวงพ่อพระยูไล เนื้อเงินสำริด ขนาด 12 นิ้ว พร้อมทั้งซุ้มประดิษฐาน มอบแก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.20 น.

และในเวลา 13.00 น. เดินทางไปมอบ ณ โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิด19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน