ไอเดียหน้ากากแบบใส จากใจ พม. เพื่อผู้พิการ

47

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงวิธีการป้องกันตนเองและการดูแลสุขอนามัยที่ดีได้อย่างทั่วถึง

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีมาตรการดูแลคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดสอนการเย็บหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พก. เพื่อฝึกสอนประชาชนและจิตอาสา รวมทั้งผลิตหน้ากากผ้าโดยคนพิการ และจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ มีเอกลักษณ์เป็นลายผ้าขาวม้า ด้วยลวดลายสวยงามตามธรรมชาติ สามารถใส่ได้ 2 ด้าน ซักรีดได้ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

ล่าสุดได้แนะนำ หน้ากากผ้าแบบใสสำหรับผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย (คนหูหนวก) ซึ่งหน้ากากผ้าดังกล่าวมีพลาสติกใสอยู่ตรงกลาง  เพื่อช่วยให้การพูดสื่อสารมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยการมองเห็นรูปปากที่ชัดเจน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า การใช้หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังเกิดอุปสรรคในการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (คนหูหนวก) ที่ไม่สะดวกในการสื่อสารผ่านหน้ากากผ้าทั่วไป ระหว่างล่ามภาษามือ คู่สนทนา หรือคนพิการด้วยกันเอง ซึ่งไม่สามารถเห็นรูปปาก หรือการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงความรู้สึกผ่านใบหน้า ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 382,615 คน หรือร้อยละ 18.87 จากทะเบียนคนพิการทั้งหมด จำนวนกว่า 2 ล้านคน

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้นำรูปแบบจากต่างประเทศมาปรับใช้และออกแบบหน้ากากผ้าเป็นแบบใสให้เห็นรูปปาก ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นเทียบเท่ากับหน้ากากผ้า 3 ชั้น ได้มาตรฐาน และป้องกันละอองฝอยจากน้ำลาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจองเชื้อโรค อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก ล่ามภาษามือ คู่สนทนาทั้งคนปกติและคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายด้วยกัน ทำให้คนพิการมีความสุขในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ภายในเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้จะมีการสอนทำหน้ากากดังกล่าวฟรีทางสื่อโซเชียลมีเดียในเร็วๆ นี้ และกระทรวง พม. โดย พก. ยินดีเป็นสื่อกลาง สำหรับประชาชนที่สนใจบริจาคอุปกรณ์ทำหน้ากาก สามารถบริจาคได้ที่ อาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ซึ่งอุปกรณ์ที่ประชาชนนำมาบริจาค เจ้าหน้าที่จะนำไปผลิตหน้ากากแบบดังกล่าวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับล่ามและคนพิการทางการได้ยินที่มีความจำเป็นต้องใช้ในสื่อสาร

นอกจากนี้ กระทรวง พม. โดย พก. ยังได้เปิดร้านค้าออนไลน์สำหรับคนพิการนำสินค้ามาจำหน่ายในชื่อเพจเฟซบุ๊ก “ฝากร้านคนพิการ” ทั้งนี้ คนพิการสามารถนำสินค้ามาโพสต์ขายได้ฟรีในช่องทางดังกล่าว และขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมอุดหนุนซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝีมือคนพิการ เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤตของโรคโควิด-19 และเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป