สาธิตสังกัด อว. เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมช่วงโควิด-19

463

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว. กระทรวงอว. พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเดินหน้า เตรียมความพร้อม การเรียนออนไลน์โรงเรียนสาธิตสังกัด อว. 96 แห่งทั่วประเทศ หากต้องเลื่อนเปิดเทอม ชูนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์” ให้โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศใช้ฟรี    

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  เปิดเผยว่า กระทรวง อว.เรียกประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตในสังกัด กระทรวงอว. จำนวน 96 แห่งทั่วประเทศ เพื่อหารือถึงแนวทางในการปรับแผนการเรียนการสอนหากโรงเรียนสาธิตจำเป็นต้องเลื่อนเปิดเทอม เหมือนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ และการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ อันเป็นผลกระทบจากจากเหตุการณ์วิกฤตโควิด-19 หากเหตุการณ์ยังยืดเยื้อต่อไป ล่าสุด กระทรวง อว. ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำ นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับบริการไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 เอ 1 (Microsoft Office 365 A1) สู่โรงเรียนสาธิตจำนวน 96 แห่ง ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัย 66 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 65,990 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ หลังจากที่ได้ใช้ในระดับมหาวิทยาลัยมีผลลัพท์ที่น่าพอใจอย่างมาก

โดยโจทย์ที่สำคัญของการประชุมในวันนี้คือเราจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมต่อไปอย่างไร เพื่อให้เด็กยังสามารถได้เรียนรู้ตามวัยและศักยภาพถึงแม้ประเทศจะยังมีวิกฤตก็ตาม โดยประเด็นสำคัญ คือ การใช้วิกฤตเป็นโอกาส โรงเรียนสาธิตต้องเป็นต้นแบบ หลังจากมีการเตรียมความพร้อม รับมือกับการเปิดเทอมที่จะถึงนี้   ด้วยการนำหลักสูตรต่างๆ ในสาระวิชาต่างๆ ช่วยกันสร้างในบริบทของ ออนไลน์ที่ไม่ติดกับดักอยู่กับการเรียน การสอนในระบบปกติเท่านั้น  มีการวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมต่างๆ ทั้งออนไลน์  ออฟไลน์  การใช้ AI เป็นตัวช่วยของครูและนักเรียน และถ่ายทอดออกไปยัง โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วๆไป โดยอว.พร้อมที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ และแพล็ตฟอร์มต่างๆ

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ขอเสนอให้โรงเรียนสาธิตในสังกัด อว. เปิดพร้อมกันทั้งหมดในวันที่ 1 กรกฏาคมนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาระดับขั้น พื้นฐานทั้งประเทศ  และขอให้โรงเรียนสาธิตในสังกัด อว. เตรียม การไว้ในอนาคต หากสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อทำให้ต้อง ใช้รูปแบบการศึกษาระบบออนไลน์แน่นอน  โดยในส่วนของซอฟท์แวร์อยากกระทรวง อว. สนับสนุน โรงเรียนสาธิตของ อว.ทั้งหมด สำหรับในส่วน ของสาธิต มศว. ประสานมิตร ขณะนี้ได้ประสานงานกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำร่อง ในการวางระบบการเรียนการสอน ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ และคาดว่าจะสามารถ ขยายระบบไปสู่โรงเรียนสาธิตอื่นๆ ได้ทันที

ด้าน ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่านโยบายของโรงเรียนสาธิต มศว.ฯ มุ่งเน้นในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการนำนวัตกรรมในการเตรียมพร้อมสู่รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องเตรียมตัวทั้งในส่วนของครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองที่จะต้องศึกษาไปด้วยกัน

โดยรูปแบบการเรียนการสอน เราจะจำลองรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่ระบบออนไลน์ มีอาจารย์ประจำชั้นที่จะคอยสังเกตปฎิสัมพันธ์เด็ก พร้อมติดตามให้เด็กเข้าห้องเรียน มีการตารางการเรียนการสอนที่ชัดเจนในทุกรายวิชา โดยคาดว่าจะเริ่มต้นในการเรียนออนไลน์ครั้งแรก ในวันที่ 18 พฤษภาคม – 18 มิถุนายนนี้ สำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ 1. ชั้นมัธยม 6 จำนวน 400 คน 2. ชั้นมัธยม 4 จำนวน 790 คน และ 3.ชั้นมัธยม 1 จำนวน 390 คน

“การเรียนออนไลน์ของเด็กมัธยมแตกต่างกับเด็กมหาวิทยาลัย เพราะนักเรียนแต่ละชั้นปีก็แตกต่างกันไป ความสนใจและจดจ่อกับการเรียนก็แตกต่างกัน ต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน อย่างไรก็ดี การเรียนการสอนออนไลน์จะค่อยๆเป็นค่อยไปโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ค่อยๆสร้างความคุ้นเคย มีการเรียนแบบ Real Time และสามารถอัดวีดีโอเพื่อใช้ทบทวนบทเรียน หรือนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ มีการอัพโหลดเอกสารการเรียนสู่ระบบออนไลน์ ควบคู่กับการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปยังทุกบ้านอีกด้วย”

ด้าน คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ไมโครซอฟท์ยินดีให้การสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์ม Microsoft Team ให้กับโรงเรียนสาธิตในสังกัดกระทรวง อว อย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์มีการทำงานร่วมกับกระทรวง อว. ในการนำ Remote Learning มาใช้ ซึ่งได้ดำเนินการไป แล้วและได้ผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับระดับมหาวิทยาลัย จนมีผู้ใช้งานในระบบของมหาวิทยาลัยที่ได้ ดำเนินการร่วมกับกระทรวง อว. มีมากถึง 2.5 แสนคน ทำให้ ก่อนหน้านั้นมีเพียง 2 หมื่นคน ทำให้ประเทศไทยกำลังเป็นสปอต์ไลท์ของ Educator ทั่วโลกว่า ทำอย่างไรถึงมีการเติบโตในการเรียนออนไลน์มากถึง 1,000%

“ถือเป็นความสำเร็จ และการตอบรับที่ดีจากกลุ่มมหาวิทยาลัย วันนี้กระทรวง อว. ต้องการให้ ไมโครซอฟ์ขยายการให้บริการมาสู่โรงเรียนสาธิต เราก็ยินดี  และได้เริ่มดำเนินการไปกับ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ระดับมัธยม ไปเรียบร้อยในเวลาเพียง 2 วัน  และพร้อมที่จะขยายไปสู่โรงเรียนสาธิตอื่นๆ ได้ทันที”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   กล่าวว่า การเปิดเทอมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้วันที่ 1 กรกฏาคมนี้ ตาม กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการเรียนการสอน เพื่อปรับพื้นฐานโดยใช้ ระบบออนไลน์ และมีการปฐมนิเทศกับผู้ปกครอง ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ด้านการศึกษาแบบออนไลน์ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งระดับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีการจัดการอบรมบุคลากรเกี่ยกับการเรียน การสอนออนไลน์เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ในช่วงที่บุคลากรของโรงเรียนทั้ง 2 ระดับกำลังเตรียมทำบทเรียนออนไลน์ ที่มีทั้งการสอนแบบเรียลไทม์ และการสอนผ่านคลิป หรือบทเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนได้ศึกษาในบางช่วง  โดยศักยภาพของคุณครู และบุคลากรของโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านทั้ง LINE กลุ่ม,  โปรแกรม ZOOM, Microsoft Team , Google Classroom รวมถึงการทำคลิปบน YouTube  โดยโรงเรียนมีการจัดเตรียมห้อง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คุณครูทำคลิป การสอน หรือทำบทเรียนออนไลน์อีกด้วย