“บ้านพลังใจ” หนุนครอบครัวไทยสู้ภัยโควิด

12

กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจความสุขครอบครัวไทย พบส่วนใหญ่ยังรู้สึกเป็นสุข มีความหวัง จับมือ สสส. ไทยพีบีเอส และภาคีฯ เปิดตัวแพลตฟอร์มสร้างเสริมสุขภาพจิต ‘บ้าน-พลัง-ใจ’หนุนครอบครัวไทย สู้ภัยโควิด-19

นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีตรงกับ “วันครอบครัวไทย” กรมสุขภาพจิตได้ทำการสำรวจความสุขของครอบครัวไทยในช่วงการระบาดโควิด-19 เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว หรือ “วัคซีนครอบครัว” การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจออนไลน์ในกลุ่มตัวอย่าง 1,500 คน ประมาณ 2 ใน 3 อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ผลพบว่า ร้อยละ 90 มีความสุขมากถึงมากที่สุดที่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว หนึ่งในสามรู้สึกใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น ประมาณครึ่งหนึ่งรู้สึกเป็นห่วงกังวลเมื่อต้องเว้นระยะห่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 20 มองว่าครอบครัวมีความเครียดสูงถึงสูงมาก

“เพื่อเสริมสร้างวัคซีนครอบครัวให้กับกลุ่มที่มีความเครียดสูง กรมสุขภาพจิตร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำรายการโทรทัศน์ ‘บ้าน-พลัง-ใจ’ เพื่อการดูแลสุขภาพกายและใจของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยออกอากาศทุกคืนวันเสาร์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เริ่มตอนแรกคืนวันเสาร์ที่ 18 เมษายนนี้” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ผลการสำรวจครั้งนี้สอดคล้องกับผลสำรวจความเข้มแข็งของครอบครัวโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่พบว่า มากกว่าร้อยละ 88 ของครอบครัวไทย มีระดับความเข้มแข็งผ่านเกณฑ์ โดยครอบครัวไทยพึ่งพาตัวเองในด้านสุขภาพมากที่สุด (กว่าร้อยละ 98) การสร้าง “วัคซีนครอบครัว” ซึ่งเป็นวัคซีนสังคม ใช้หลักการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 3 ด้าน ได้แก่ “พลังบวก” – ครอบครัวที่มองบวก มองเห็นทางออกในทุกปัญหา แม้ในภาวะวิกฤติ เมื่อเห็นทางออกแล้วครอบครัวต้องอาศัย “พลังยืดหยุ่น” เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ทำหน้าที่ทดแทนกัน ช่วยกันแบ่งเบาภาระที่เกิดขึ้น และนำไปสู่ “พลังร่วมมือ” ทำให้ครอบครัวปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการฟันผ่าอุปสรรค

ด้าน นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สสส. ได้หารือกับกรมสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วนถึงการสร้างแพลตฟอร์มเสริมพลังบวกให้กับคนที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน รวมทั้งรับมือกับความไม่โอเคจากวิกฤติโควิด-19 จึงร่วมมือกับช่องไทยพีบีเอส ผลิตรายการ บ้าน-พลัง-ใจ ในรูปแบบวาไรตี้ โดยจะเชิญผู้มีอิทธิพลทางความคิดหลากหลายแขนงมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนพลังบวกของการกักตัวอยู่บ้าน พาทำกิจกรรมสนุกสนาน ซึ่งตั้งเป้าให้รายการนี้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็น เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงวัย ผู้พิการ กลุ่ม LGBTs แรงงานในระบบ-นอกระบบ คนชายขอบต่างๆ ขณะเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบการใช้โซเชียลมีเดีย เราได้สร้างแฟนเพจ บ้าน-พลัง-ใจ ขึ้นมา เพื่อเป็นช่องทางพูดคุยถามตอบ เสมือนมีเพื่อนผู้รู้ใจร่วมบ้าน และจัดให้มีบุคลากรสุขภาพจิตคอยตอบคำถามข้อสงสัยของประชาชนทุกวัน ซึ่งเราหวังว่าแพลตฟอร์มนี้จะทำให้ทุกคนเกิดความสุข ความเข้มแข็ง  และสร้างความรู้สึกร่วมในการควบคุมวิกฤตินี้ไปพร้อมๆ กัน