วอนผู้สูงอายุ งดร่วมกิจกรรมง”วันสงกรานต์- วันผู้สูงอายุ”

16

วอนผู้สูงอายุเก็บตัวอยู่บ้าน งดร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ไปวัดทำบุญ “วันสงกรานต์- วันผู้สูงอายุ” สสส.หนุนแสดงความรักกตัญญูด้วยการกราบไม่กอด อยู่ห่าง 1-2 เมตร ดูแลป้องกันสุขภาพ แพทย์ย้ำคนในครอบครัว คนไปมาหาสู่ เสี่ยงนำโควิด-19 ติดผู้สูงอายุ

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน รวมถึงเทศกาลสงกรานต์ที่ปีนี้อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะมีโรคประจำตัว มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการรับเชื้อโควิด-19 ดังนั้นกิจกรรมที่จะแสดงความรัก เคารพต่อผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เน้นการป้องกันสุขภาพของผู้สูงอายุ และคำนึงถึงระยะห่างทางสังคม แม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน

เช่น ทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัย แสดงความเคารพรักโดยการกราบไม่สวมกอด หอม และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หรือใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชันสื่อสารกับผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่แทนการไปพบที่บ้าน รวมถึงงดไปวัดทำบุญ หรือจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

ศ.เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กล่าวว่า มติการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ให้งดการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2563 ที่ กรุงเทพฯ ตามข้อเสนอของ กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่ระบาดโควิด-19 ไปยังผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ขณะเดียวกันมีคำสั่งงดการหยุดราชการในวันสงกรานต์ เพื่อไม่ให้ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัด

รวมถึงเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุ เกือบ 3 หมื่นชมรม ภายใต้การกำกับของสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด งดการจัดกิจกรรมทั้งหมดแล้ว ดังนั้น ในชุมชนต่างๆ ขอความร่วมมือทุกพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยงดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้สูงอายุ ด้วยการกราบไหว้ขอพร สมาชิกในครอบครัวสวมหน้ากากอนามัย และไม่ใกล้ชิดผู้สูงอายุจนเกินไป เพื่อเป็นการป้องกันผู้สูงอายุจากการรับเชื้อโควิด-19

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันทศิริกาญจน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ในปีนี้ผู้สูงอายุควรงดกิจกรรมเกี่ยวกับสงกรานต์ไปก่อน ไม่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคมเปิด ไม่สามารถทราบได้ว่า คนรอบตัวไปไหน ทำอะไรบ้าง หรือไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดหรือไม่ ส่วนผู้สูงอายุที่จะมีคนไปมาหาสู่ที่บ้าน ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน เพราะแม้แต่คนใกล้ชิดในครอบครัวก็นำเชื้อโควิด-19 มาแพร่ให้ผู้สูงอายุได้ ดังนั้น ในช่วงนี้ผู้สูงอายุควรเก็บตัว และเน้นสื่อสารออนไลน์รูปแบบต่างๆ ที่ช่วยให้พูดคุยแบบเห็นหน้า เพื่อลดการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อหรือแพร่เชื้อได้