Medicago ประกาศ พัฒนาวัคซีนจากพืชตระกูลยาสูบ ต่อสู้กับไวรัสโคโรนา

3

เมดิคาโก (Medicago) บริษัทชีวเวชภัณฑ์ของประเทศแคนาดา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นเนล (PMI) เผยความก้าวหน้าสำคัญในการผลิตวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 โดยการใช้อนุภาคคล้ายไวรัส (virus-like particle) หรือ VLP 

การพัฒนาวัคซีนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่จำกัดว่าองค์กรใดหรือบริษัทใดเป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยล่าสุด Medicago ได้ออกมาเผยว่ากำลังจะเริ่มขั้นตอน “ก่อนการทดสอบทางคลินิก” เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนจะทำการทดลองในผู้ใช้จริง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในฤดูร้อนนี้

Nicotiana Benthamiana ซึ่งเป็นพืชตระกูลที่มีความใกล้เคียงกับยาสูบ มีอนุภาคคล้ายไวรัส ถูกนำไปพัฒนาวัคซีนที่ผลิตจากพืช โดยเลียนแบบไวรัส นำไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อให้จดจำและสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน แต่อนุภาคดังกล่าวไม่มีสารพันธุกรรมหลักของไวรัส จึงไม่เกิดการติดเชื้อและไม่สามารถทำซ้ำได้ และเทคโนโลยีของ Medicago นั้น สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อรุนแรงอย่างเช่น COVID-19 ได้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Medicago มีความเชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมวัคซีน นอกจากการรักษาไวรัสโคโรนา Medicago ยังดำเนินการทดลองในด้านไวรัสและการรักษาโรคระบาดอื่น ๆ โดยผลิตภัณฑ์แรก คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบโดยองค์กรสุขภาพของประเทศแคนนาดา (Health Canada) อีกทั้ง ยังพัฒนาแอนติบอดี้ต่อต้าน โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) โดยร่วมมือกับศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อของมหาวิทยาลัย Laval จากผลการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบุว่าแอนติบอดี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ข้อแตกต่างระหว่างการพัฒนาวัคซีนอนุภาคคล้ายไวรัสและวัคซีนแบบดั้งเดิม คือ การพัฒนาวัคซีนแบบดั้งเดิมในไข่ใช้เวลา 6 ถึง 9 เดือน ผู้ผลิตวัคซีนฉีดไวรัสเข้าไปในไข่เพื่อให้เกิดการแพร่กระจาย แต่การใช้ไข่นั้นมีราคาแพง ใช้เวลานาน และไม่สมบูรณ์ การกลายพันธุ์ (Mutations) อาจทำให้วัคซีนตอบสนองไม่ตรงกับไวรัสเป้าหมายที่ตั้งใจจะทำลาย

วิธีการที่ใช้พืชเป็นเรื่องใหม่ แต่ก็มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา เกิดการแทรกในลำดับพันธุกรรมใน Agrobacterium แบคทีเรียที่มีดินเป็นองค์ประกอบซึ่งถูกนำขึ้นมาจากพืช ในกรณีนี้ เป็นพืชตระกูลใกล้เคียงกับพืชยาสูบ พืชดังกล่าวเริ่มผลิตโปรตีนซึ่งสามารถใช้เป็นวัคซีนได้ หากไวรัสเริ่มที่จะกลายพันธุ์ อย่าง COVID-19 ก็สามารถใช้พืชใหม่ๆ ปรับปรุงการผลิตวัคซีนได้ การใช้พืชและแบคทีเรียจากพืช (agrobacteria) ที่ดัดแปลงพันธุกรรมนั้นทำงานได้เร็วกว่าไข่และยังสามารถผลิตวัคซีนได้ง่ายกว่ามาก