BEAUTY คว้า 2 รางวัลในงาน “ SET Awards 2017”

31

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ (ที่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์กรรมการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในโอกาสเข้ารับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ในงาน “SET Sustainability Awards 2017” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาฯ เมื่อเร็วๆนี้